AEX beperkt schade dankzij Royal Dutch Shell

De AEX-index liet vrijdag gedurende dag een veer, maar wist de schade uiteindelijk te beperken dankzij een op stoom zijnde Royal Dutch Shell. De Amsterdamse hoofdgraadmeter ging uiteindelijk 0,26% lager… De AEX-index liet vrijdag gedurende dag een veer, maar wist de schade uiteindelijk te beperken dankzij een op stoom zijnde Royal Dutch Shell. De Amsterdamse hoofdgraadmeter ging uiteindelijk 0,26% lager het weekeinde in op een stand van 337,23 punten. Vanwege deze daling is de in oktober gevormde ‘island reversalÂ’ ongedaan gemaakt. ‘IntradayÂ’ prikte de index neerwaarts door de 337-puntensteungrens, maar wist daar evenwel boven te sluiten. Zolang de stijgende steunlijn sinds eind mei intact is, zitten de ‘bullsÂ’ nog stevig in het zadel.
De detailhandelsverkopen in Duitsland namen in september op maandbasis met 2,3% af. Dit betreft de tweede sequentiële maand dat de retailverkopen dalen. Op jaarbasis stegen de verkopen in september evenwel met 0,4% versus een stijging van 3,1% in augustus.
De Amerikaanse economie groeide in het derde kwartaal met 2% op jaarbasis. Hiermee groeide ’s werelds grootste economie volgens het Amerikaanse ministerie van Handel vrijwel even sterk als in het voorgaande kwartaal. Het afgelopen kwartaal betrof de vijfde achtereenvolgende periode van economische groei in de VS. Consumentenuitgaven, die in het sterkste groeitempo sinds eind 2006 toenamen, waren een belangrijke stimulerende factor. Daarnaast zorgde het aanleggen van nieuwe voorraden door Amerikaanse bedrijven voor een aantrekkende economische activiteit.
De Chicago (PMI) inkoopmanagersindex steeg in oktober naar 60,6 versus 60,4 in september. Een cijfer hoger dan 50 duidt op een toenemende economische activiteit. De subindex voor betaalde prijzen nam toe naar 68,9 ten opzichte van 55,0 in september. De werkgelegenheidsdeelindex verbeterde van 53,4 tot 54,6 terwijl de index voor het aantal nieuwe orders toenam naar 65,0 versus 61,4 in de voorgaande maand.
Ondanks dat de AEX de voorgaande handelsdagen stoom afblies, is de index nog steeds in de race voor een nieuwe aanval op de 340-puntenweerstandszone. Het steunniveau rond 337 punten werd weliswaar ‘intraday’ doorbroken, maar de AEX sloot daar vrijdag wel weer nipt boven. Desalniettemin blijft de AEX gevangen in de maandenlange neutrale zone.
Inmiddels heeft de AEX het koershiaat van de in oktober gevormde ‘island reversal’, gedicht. Zolang de index boven de stijgende steunlijn sinds eind mei blijft, zitten de ‘bulls’ desalniettemin stevig in het zadel. Alvorens wij onze posities uitbreiden, is een krachtige uitbraak van de AEX noodzakelijk. BeursBulletin betracht derhalve nog steeds geduld en koestert ondertussen een groot aantal winstgevende posities.
Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl
www.beleggen.com

Harm van Wijk
 
De auteur heeft een positie in Royal Dutch Shell en de AEX.
 
De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
 
Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link. 
AEX Verwachting