AEX bereikt nieuw meerjarig dieptepunt

Vrijdag ging de AEX-index goed van start, maar verloor vervolgens fors terrein. Uiteindelijk kon de index toch weer een eindsprint inzetten zodat de AEX na een hectische handelsdag 1,7% hoger sloot op… Vrijdag ging de AEX-index goed van start, maar verloor vervolgens fors terrein. Uiteindelijk kon de index toch weer een eindsprint inzetten zodat de AEX na een hectische handelsdag 1,7% hoger sloot op 252,26 punten. Index-zwaargewicht ING lag zwaar onder vuur: analisten vreesden dat de Nederlandse bankverzekeraar kapitaal moet aantrekken, hetgeen afgelopen weekend reeds werd bevestigd. Bovendien zorgden slechte Amerikaanse macrocijfers voor de nodige nervositeit. Vrijdag bereikte de AEX een nieuw meerjarig dieptepunt op 242,37 punten. De sterk dalende trend blijft onverminderd intact. Weliswaar is er nog een lichtpuntje in de vorm van divergentie tussen de AEX en de RSI, maar overtuigend is het niet. De RSI vormt bodems op hogere niveaus, terwijl de AEX dieptepunt na dieptepunt noteert. Dat dit geen garantie voor stijgende koersen is, blijkt wel uit de aanhoudende verkoopgolf.
ING verloor vrijdag bijna 30% aangezien de druk op ING toenam om het kapitaal te versterken. Keefe, Bruyette & Woods (KBW) meldde donderdag in een rapport ervan uit te gaan dat ING zijn dividend tijdelijk zal stopzetten om de solvabiliteit te versterken. Een aandelenemissie achtte KBW onwaarschijnlijk. Wel menen zij dat de Nederlandse toezichthouder druk zal uitoefenen om de core tier 1-ratio uit voorzorg te verhogen van 6,2% naar 8%. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kernvermogen van ING Bank en de naar risico gewogen kredieten. Goldman Sachs hield daarentegen wel rekening met het ophalen van nieuw kapitaal, hetgeen dit weekend gebeurde. Het kernkapitaal wordt door de belastingbetaler versterkt met € 10 miljard tegen 8,5% rente, het slotdividend over 2008 wordt gepasseerd, de bestuurders doen afstand van hun bonussen, de exit-regelingen worden beperkt tot een jaarsalaris en de overheid benoemt twee commissarissen met vetorecht. De nood moet derhalve wel zeer hoog zijn.
Vrijdag nabeurs maakte ING bekend dat zij door de kredietcrisis in de rode cijfers is gedoken. De bankverzekeraar verwacht in het derde kwartaal een nettoverlies van € 500 miljoen. Door de onrust op de financiële markten heeft ING voor € 1,6 miljard moeten afwaarderen op onder meer aandelen en obligaties. Verder moest er € 1,5 miljard euro af worden gewaardeerd op investeringen in complexe financiële derivaten. Het gaat daarbij onder meer om collateralized debt obligations. Naar verluidt heeft ING voor circa € 20 miljard aan cdo’s in portefeuille. Kortom, er zal waarschijnlijk nog aanzienlijk moeten worden afgeboekt.
Gemeenten en provincies hebben geld op IJslandse rekeningen geparkeerd. Het gaat daarbij om een bedrag van circa € 220 miljoen. In een aantal gevallen is nota bene geld bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) geleend tegen 3%. Vervolgens is het geld, dat bestemd was voor investeringen in infrastructuur en zorg, tijdelijk bij de noodlijdende IJslandse Landsbanki weggezet tegen een percentage van 5,25. Dit is onverantwoorde speculatie met belastinggeld. Nu de crisisbanken in zwaar weer zijn gekomen, is het uiterst onzeker of het uitgezette geld nog ooit naar Nederland terugkomt.
Het aantal in aanbouw genomen nieuwe woningen in de Verenigde Staten viel fors tegen: -6,3% op jaarbasis. Dit is het laagste niveau sinds januari 1991. Maandag staan de leading indicators op het programma waaruit de staat van de Amerikaanse economie kan worden afgeleid. Deze week breekt het cijferseizoen in alle hevigheid los.
De AEX bereikte vrijdag opnieuw een dieptepunt. Hierdoor hellen de dalende trendlijnen, zowel op de korte als op de lange termijn, steeds schuiner naar beneden. Met hangen en wurgen houdt het enige lichtpuntje -de divergentie tussen de AEX en de koopkrachtindicator RSI- stand. Zolang er bij een dalende markt op een eerder tijdstip weer kopers actief worden, is nog niet alle hoop verloren. Echter, voordat de markt weer een structureel herstel zal laten zien, dient eerst het vertrouwen terug te komen. Een volgende beer op de weg is de recessie. De short-posities die BeursBulletin al geruime tijd bezit, schieten door het dak. Daarmee zijn de aandelenportefeuille goed beschermd. Tien van de elf portefeuilles weten zodoende de AEX ruimschoots te verslaan.
Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl
www.beleggen.com
Harm van Wijk
AEX Verwachting