AEX in de aanval op bodems uit de voorgaande jaren