AEX lokt grote winstnemingen uit

We stelden vorige week vast dat de index zich leek op te maken voor een uitbraak: opwaarts danwel neerwaarts. De Amsterdamse hoofdgraadmeter loste gisteren een schot voor de boeg door 2,7% lager te sluiten… We stelden vorige week vast dat de index zich leek op te maken voor een uitbraak: opwaarts danwel neerwaarts. De Amsterdamse hoofdgraadmeter loste gisteren een schot voor de boeg door 2,7% lager te sluiten op 258,26 punten. De index schampte begin juni de top van januari. Voor de korte termijn zijn nu de steunniveaus rond 260 punten respectievelijk 250 punten van cruciaal belang. Een duidelijke doorbraak van deze belangrijke support levels zou het beeld voor de korte termijn aanzienlijk doen verslechteren. De negatieve divergentie versus de RSI heeft zijn betrouwbare reputatie waar gemaakt. Deze koopkrachtmeter zocht opnieuw het zuiden op. Nu de steungrens rond 260 punten is doorbroken, is een derde waarschuwing gegeven waarop mooie winsten werden verzilverd.
De AEX werd maandag gemangeld door commodity-gevoelige waarden zoals Royal Dutch Shell en ArcelorMittal. Deze twee zwaargewichten drukten aanzienlijk op de AEX middels verliezen van 3,6% respectievelijk 5%. De olieprijs daalde maandag circa 3% als gevolg van een dalende euro/dollar, waarbij de Europese munt andere grondstoffen zoals koper met zich mee trok.
TomTom was, na de positieve dollemansrit van vorige week, maandag de weg kwijt en daalde 5%. In het perspectief van een forse claimemissie ad circa € 430 miljoen, valt de daling echter mee. Met de opbrengst van aandelen en converteerbare obligaties wil de producent van navigatieapparatuur de schuldenlast reduceren. De vier oprichters van TomTom, waaronder topman Harold Goddijn, nemen € 169 miljoen van de claimemissie voor hun rekening.
De werkgelegenheid in Europa verslechterde in het eerste kwartaal met 1,2% op jaarbasis. Vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar daalde het aantal banen met 0,8%. Vandaag staan de arbeidskosten over het eerste kwartaal op het programma.
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) meldde in zijn jaarrapport een ’stevige groei’ van de Amerikaanse economie halverwege 2010 te verwachten, uiteraard met vele mitsen en maren. Bovendien blijven de crisis op de huizenmarkt en de stijgende rente punten van zorg. Volgens het IMF daalt het Amerikaanse bruto binnenlands product (BBP) nog met 2,5%. In 2010 is volgens het IMF weer sprake van groei.
In Amerika daalde de NY Empire Manufacturing Index in juni naar -9,41 punten. Een maand eerder werd er nog een stand van -4,5 punten opgetekend. Analisten hielden vooraf juist rekening met een lichte verbetering. Een uitkomst onder nul duidt op een krimp van de activiteiten. Vanmiddag staan onder meer de producentenprijsindex en industriële cijfers op het programma.
De Coppock-indicator genereerde onlangs weliswaar een historisch koopsignaal, maar dat beleggers direct vol in de markt moeten stappen, raadden wij af. We gaven aan dat de AEX eerst nog aanzienlijk terug zou kunnen zakken zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan het Coppock-koopsignaal. We moeten wel vaststellen dat diverse mondiale indices koopsignalen kregen, waaruit blijkt dat het herstel breed wordt gedragen.
Voor de korte termijn heeft de AEX een volgend negatief signaal gegeven door onder de steunzone rond 260 punten te zakken. De index had al moeite om door de top van januari te breken. Bovendien speelde de negatieve divergentie versus de koopkrachtindicator RSI de index parten. Bij een doorbraak van de 250-puntengrens zullen de beren het heft opnieuw in handen nemen, daar dit zou impliceren dat de stijgende trend sinds maart ten einde is. We hebben om die reden alvast wat mooie winsten binnengehaald, zoals op ProLogis (winst circa 135%). Wij zijn overigens nog steeds prima gepositioneerd voor zowel een stijging als een daling en bezien het verloop de komende dagen met bijzonder veel interesse.
Met vriendelijke groet,
 
www.beursbulletin.nl
www.beleggen.com
 
Harm van Wijk
AEX Verwachting