AEX neemt adempauze na rally

Donderdag deed de AEX-index het wat rustiger aan en sloot licht hoger op een stand van 326,57 punten. Eerder deze week veerde de AEX op vanaf de stijgende steunlijn uit eind mei en ging daarbij in de aanval… Donderdag deed de AEX-index het wat rustiger aan en sloot licht hoger op een stand van 326,57 punten. Eerder deze week veerde de AEX op vanaf de stijgende steunlijn uit eind mei en ging daarbij in de aanval op de weerstand rond 330 punten. Ondanks het forse herstel, zit de index nog steeds gevangen in de maandenlange consolidatiezone tussen 300 punten en 340 punten. Zolang de AEX boven de belangrijke steunzone rond 300 punten weet te blijven, kan het vizier omhoog worden gericht. De recente stijging is weliswaar een stap in de goede richting, maar de AEX moet nog wel afrekenen met de weerstand rond 330 punten en vervolgens met de ‘ijzeren balkÂ’ rond 340 punten.
De Amerikaanse fabrieksorders stegen in juli met 0,1% versus een daling met 0,6% in juni. De orders voor duurzame goederen over de maand juli werden opwaarts bijgesteld naar een +0,4%, van de eerder vermelde toename met 0,3%.
Ook de huizenmarkt herstelde. Het aantal verkopen dat in behandeling werd genomen nam in juli met 5,2% toe op maandbasis. In juni namen de zogenoemde ‘pending home sales’ nog met 2,8% af.
De invoering van een tijdelijk verbod op diepzeeboringen naar olie in de Verenigde Staten is deze week opnieuw gestuit op “juridische bezwaren”. Een federale rechter in de Amerikaanse staat Louisiana weigerde om het moratorium in werking te laten treden. Voor de duur van zes maanden zou het niet zijn toegestaan te boren in water dieper dan 152 meter. De boorbedrijven gingen in beroep tegen de regel, waarop de rechter deze week opnieuw besloot dat het verbod niet in werking mag treden, zolang dit beroep loopt. De economie in Amerika is kennelijk belangrijker dan het leven in en om de Golf van Mexico.
Nog geen vier maanden na de ondergang van BPÂ’s boorplatform Deepwater Horizon, heeft gisteren opnieuw een explosie plaatsgevonden op een boorplatform. Dit keer woedde brand op het boorplatform van Mariner Energy, circa 80 kilometer ten zuiden van Louisiana.
De macht van Europa breidt zich stap voor stap verder uit. Nationale regeringen en toezichthouders leveren bevoegdheden in aan Europa. Er komen niet minder dan drie nieuwe financieel toezichthouders voor de financiële markten, de banken en de verzekeraars. Een European Systemic Risk Board moet de financiële stabiliteit bewaken.
Al circa een jaar consolideert de AEX-index binnen de bandbreedte tussen 300 punten en 360 punten. Het vlaklopende 200-daags voortschrijdende gemiddelde duidt eveneens op een neutrale markt. Sinds het begin van dit jaar is een diamantpatroon gevormd, wat een top van de markt zou kunnen aanduiden. De convergerende lijnen dwingen de markt tot een keuze. Om nu al te spreken van een top, is echter voorbarig.
Aan de bovenkant vormt de ‘ijzeren balk’ rond 340 punten een weerstand. Voor de korte termijn is de 330-puntengrens eveneens van belang. Rond dit niveau bevindt zich de vorige top én een koershiaat dat op 12 augustus is gevormd. Dit niveau kan dus voor de nodige weerstand zorgen. Wij houden derhalve bovengenoemde steun- en weerstandsgrenzen scherp in de gaten. Zodra de AEX uit de neutrale bandbreedte breekt, kunnen wij onze winstgevende posities verder uitbreiden. Mocht de AEX evenwel zijwaarts blijven bewegen, dan biedt dit perspectief voor onze portefeuilles die van een zijwaartse markt profiteren.
Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl
www.beleggen.com
 
Harm van Wijk
 
De auteur heeft een positie in de AEX.
De auteur schrijft in dit weblog op persoonlijke titel. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit weblog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
 
Wilt u dit dagcommentaar per e-mail ontvangen? Klik dan op bovenstaande link.
AEX Verwachting