AEX vervolgt dalende trend

Donderdag ging het er weer wild aan toe op het Damrak. Een behoorlijk verlies werd door de AEX uiteindelijk omgebogen in een winstje van 1,1% op 257,85 punten. Beleggers werden andermaal geconfronteerd… Donderdag ging het er weer wild aan toe op het Damrak. Een behoorlijk verlies werd door de AEX uiteindelijk omgebogen in een winstje van 1,1% op 257,85 punten. Beleggers werden andermaal geconfronteerd met dramatische macrocijfers en nog slechtere bedrijfsresultaten. Een wereldwijde recessie hangt nog steeds als een zwaard van Damocles boven de markt. Vanuit technisch oogpunt is het beeld niet veel veranderd: de dalende trend blijft onverminderd intact. Wellicht dat het enige lichtpuntje, zijnde de divergentie tussen de AEX en koopkrachtindicator RSI, uiteindelijk de index weer omhoog kan trekken. Vooralsnog bleek dit slechts hoop.
De beurscrash heeft eveneens een negatieve invloed op de resultaten van ABP. De pensioenreus meldde in het derde kwartaal € 10 miljard te hebben verloren, waarmee de dekkingsgraad van het fonds gedaald is naar 118% en daarmee onder het wettelijk vereiste minimum van 125% is gekomen. De dekkingsgraad is de mate waarin het fonds in de toekomst de pensioenen kan betalen. De ontstane situatie heeft volgens ABP naar verwachting, hoe verrassend, echter geen belangrijke gevolgen voor de premie en het beleggingsbeleid. “Er is sprake van een reservetekort, geen dekkingstekort”, aldus het pensioenfonds. Of het ABP inflatiecompensatie kan geven aan pensioengerechtigden, kon echter niet worden aangegeven. ABP is verplicht een herstelplan op te stellen, waarin het fonds laat zien dat de vermogenspositie binnen maximaal 15 jaar weer aan de wettelijke eisen voldoet. Het is waarschijnlijk dat dit hoe dan ook moet worden betaald: hetzij via pensioenpremieverhogingen, danwel het loslaten van indexering of nog erger.
De jongste cijfers van Eurostat wijzen uit dat de industriële nieuwe orders in de eurozone in augustus met 1,2% op maandbasis zijn afgenomen. Op jaarbasis daalden de industriële orders met maar liefst 6,6%. Het aantal aanvragen voor een executieverkoop van woningen in de Verenigde Staten is in het derde kwartaal van 2008 met 71% toegenomen ten opzichte het derde kwartaal van 2007.
Nouriel Roubini sprak donderdag tijdens een conferentie voor hedgefund-managers. De professor van de New York University stelde zelfs onheilspellend dat honderden hedgefunds zullen omvallen, waardoor beleidsmakers financiële markten wellicht wekenlang zullen moeten sluiten. Door de aanhoudende crisis zullen deze partijen gedwongen worden om assets te dumpen. Roubini voorspelde al in 2006 de huidige financiële crisis.
De Amerikaanse beurzen veerden weliswaar wat op, maar overtuigend is het nog niet. De arbeidsmarkt verzwakte vorige week, zoals blijkt uit de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen. De jobless claims stegen naar 478.000: niveaus hoger dan 400.000 duiden op een recessie. Vrijdag staan de bestaande huizenverkopen over de maand september op het programma. Op eigen bodem presenteren Ahold en BinckBank de resultaten.
Hoewel de AEX donderdag wat herstelde, blijft het technische plaatje verontrustend. De dalende trends zijn hardnekkig, waarbij het een lange tijd kan duren voordat deze omgebogen kunnen worden. Alleen de divergentie die koopkrachtindicator RSI vertoont ten opzichte van de AEX, vormt nog een lichtpuntje. De divergentie tussen de RSI en de AEX laat zien dat er ten tijde van een daling, op een eerder tijdstip kopers actief worden. Desalniettemin is dit geen garantie voor stijgende koersen. BeursBulletin houdt niet voor niets short-posities aan. Dit jaar hebben wij op deze manier onze (beperkte) aandelenposities prima weten af te dekken. Terwijl de AEX-index vrijwel is gehalveerd, boeken IndexAlert en de ProtectiePortefeuille record na record.
Met vriendelijke groet,
www.beursbulletin.nl
www.beleggen.com
Harm van Wijk