Historisch koopsignaal voor AEX

De Coppock-indicator is op ‘kopen’ gesprongen. Deze technische indicator is ontwikkeld door de Amerikaanse econoom Edwin Coppock en geeft voor de lange termijn betrouwbare koopsignalen af. Let wel, deze… De Coppock-indicator is op ‘kopen’ gesprongen. Deze technische indicator is ontwikkeld door de Amerikaanse econoom Edwin Coppock en geeft voor de lange termijn betrouwbare koopsignalen af. Let wel, deze indicator geeft niet aan wanneer er moet worden verkocht, maar geeft wel aan wanneer de ‘rouwperiode’ van de beurs voorbij is. In het weekblad heeft Allard Gunnink van BeursBulletin.nl hieraan een interessante column gewijd.

Uit de AEX-grafiek blijkt dat deze indicator sinds 1990 een viertal koopsignalen heeft gegeven. Indien u deze indicator had gevolgd, zou u in de jaren daarna aanzienlijke koerswinsten hebben behaald. Begin 2002 werd er een signaal afgegeven dat bij uitzondering slechts enkele maanden leidde tot een hogere beurs. Toch werd in 2003 weer een koopsignaal gegenereerd dat goed was voor een stijging tot de top in 2007.
De Coppock-indicator heeft eind mei opnieuw een historisch koopsignaal gegenereerd. Dit zou kunnen duiden op het begin van een lange termijn stijging van de AEX. BeursBulletin heeft uitvoerig onderzoek verricht en is tot de conclusie gekomen dat een groot aantal wereldwijde indices op basis van deze indicator eind mei eveneens een koopsignaal heeft gegenereerd. Het koopsignaal voor de AEX wordt derhalve bevestigd door andere indices. Hieruit blijkt dat een verdere opleving breed gedragen zou worden.
 
Dit alles betekent niet dat de AEX geen correctie meer kan ondergaan. Voor de korte termijn zou de AEX nog wat kunnen terugvallen en dient de index eveneens af te rekenen met de negatieve divergentie met de koopkrachtindicator RSI. Zolang de AEX echter boven de belangrijke steunzone rond 250 punten weet te blijven, is het proces van hogere bodems en toppen sinds maart intact.
AEX Verwachting