Aanpassing stoploss op Wolters Kluwer

De stoploss van Wolters Kluwer gaat van 14,49 naar 15,19 Euro per aandeel end of day.Aanpassing stoploss op Wolters Kluwer

De stoploss van Wolters Kluwer gaat van 14,49 naar 15,19 Euro per aandeel end of day.Aanpassing stoploss op Wolters Kluwer