AEX: Kruipen naar de top

Wederom een Doji voor de AEX. Ook weer met een hoger slot, maar het is kruipen naar de vorige top en de vraag is dan of er nog wel energie is om dan er op en er over te realiseren. Vooralsnog lijkt de kans klein dat we opwaarts doorbreken. De Doji’s geven aan dat kopers en verkopers nu in balans zijn. Waar gaat de balans vervolgens naar hellen?

aex27112014