Bandbreedte Ahold 19 tot 21

De bandbreedte waartussen Ahold zich al sinds half november 2015 beweegt is grofweg 19 tot 21. Daartussen is het aandeel niet zo interessant. Hooguit zou een optieschrijver kunnen kijken of er wat te halen valt met dit gegeven.

ahold05042016