CAC test dalende weerstand

Sinds de top in mei, heeft de dalende trend vanaf vorig jaar een nieuwe impuls gekregen. De CAC40 doorbrak in januari al de neklijn (rond 5250 punten) uit hoofde van een ‘kleiner’ hoofdschouderpatroon…. Sinds de top in mei, heeft de dalende trend vanaf vorig jaar een nieuwe impuls gekregen. De CAC40 doorbrak in januari al de neklijn (rond 5250 punten) uit hoofde van een ‘kleiner’ hoofdschouderpatroon. Na een opleving vanaf de bodem in maart, doorbrak de Franse index ook nog de neklijn uit hoofde van een groter hoofdschouderpatroon. De doorbraak van deze belangrijke steungrens, heeft het luik opengezet. De CAC40 is dermate ver gedaald dat het niveau rond 4000 punten bijna werd aangetikt. Vervolgens veerde de index sterk op. Zelfs een fors herstel van enkele honderden punten, richting de neklijn is mogelijk, zonder dat het negatieve lange termijn beeld daardoor verandert. Pas als de CAC40 zowel met de dalende weerstandslijn vanaf mei, als met het horizontale weerstandsniveau vanaf 2005 definitief weet af te rekenen, klaart de lucht weer wat op.
Grafiek