CAC40 test neklijn omgekeerd hoofd-schouderpatroon

Sinds het hoogtepunt in juli, rond 6170 punten, is de Franse index sterk gedaald, waarbij in januari de neklijn (rond 5250 punten) neerwaarts werd doorbroken. Hiermee is een hoofd-schouderpatroon afgerond,… Sinds het hoogtepunt in juli, rond 6170 punten, is de Franse index sterk gedaald, waarbij in januari de neklijn (rond 5250 punten) neerwaarts werd doorbroken. Hiermee is een hoofd-schouderpatroon afgerond, hetgeen voor de lange termijn een negatief signaal afgaf. De index probeerde eerder dit jaar de neklijn te testen, maar het herstel reikte niet verder dan 5000 punten, zodat het ontstane koershiaat nog niet kon worden gesloten. De meest recente poging had meer succes. De dalende trend die aan het begin van dit jaar werd ingezet, is echter nog altijd intact. Vooralsnog kunnen we dan ook slechts spreken van een herstel binnen de dalende trend. De Franse index heeft inmiddels wel een omgekeerd hoofd-schouderpatroon afgerond, waarmee een bodemproces werd voltooid. De neklijn van de Franse CAC40 is inmiddels doorbroken, waarmee een minimaal koersdoel van 5550 punten is ontstaan. In 80% van de gevallen wordt het koersdoel behaald, hetgeen kan worden berekend door het patroon ‘om te klappen’. Zolang het de index niet lukt om de dalende trend opwaarts te verlaten, blijven we echter op onze hoede.
Grafiek