CAC40 worstelt met toppen 2008

De CAC40 worstelt nog steeds met de toppen die vanaf begin 2008 werden neergezet. Sinds het hoogtepunt in juli, rond 6170 punten, is de Franse index sterk gedaald, waarbij in januari de neklijn (rond 5250… De CAC40 worstelt nog steeds met de toppen die vanaf begin 2008 werden neergezet. Sinds het hoogtepunt in juli, rond 6170 punten, is de Franse index sterk gedaald, waarbij in januari de neklijn (rond 5250 punten) neerwaarts werd doorbroken. Hiermee is een hoofd-schouderpatroon afgerond, hetgeen voor de lange termijn een negatief signaal afgaf. De index probeerde eerder dit jaar de neklijn te testen, maar het herstel reikte niet verder dan 5000 punten, zodat het ontstane koershiaat nog niet kon worden gesloten. De meest recente poging had meer succes. De dalende trend die aan het begin van dit jaar werd ingezet, is echter nog altijd intact. De Franse index heeft inmiddels een omgekeerd hoofd-schouderpatroon afgerond, waarmee een bodemproces werd voltooid. Vooralsnog kunnen we slechts spreken van een herstel binnen de dalende trend. Zolang het de index niet lukt om de dalende trend opwaarts te verlaten, blijven we op onze hoede.

Grafiek