Dow opnieuw op weg naar top van januari

De Dow heeft vanaf de top rond 14.198 punten in oktober 2007 een forse daling ingezet en passeerde daarbij zelfs het dieptepunt van 2002. Vanaf de low van maart (6470 punten) is een sterk stijgende trend De Dow heeft vanaf de top rond 14.198 punten in oktober 2007 een forse daling ingezet en passeerde daarbij zelfs het dieptepunt van 2002. Vanaf de low van maart (6470 punten) is een sterk stijgende trend ingezet, die nog steeds intact is. Vervolgens werd de jacht op de top van januari ingezet. De index mag corrigeren, zij het dat de index zich wel boven de lows van mei dient te handhaven. Een doorbraak van deze dieptepunten zal het licht opnieuw op rood zetten. De top van januari, geplaatst rond een niveau van 9000 punten, oefent nog steeds een grote aantrekkingskracht uit op de bulls, al is de Dow er tot dusver niet in geslaagd deze horde te nemen. Zolang de lows van mei intact blijven, is er nog geen man overboord. Op dit moment kunnen we spreken van een consolidatiefase, waarbij de Dow steun in de rug heeft gekregen van de Coppock-indicator. Deze indicator genereerde recent een koopsignaal (zie ook het weekblad van BeursBulletin.nl). De Dow is opnieuw op weg naar de top van januari.
Grafiek