Hoogste stand AEX in 2014

Een hoogste stand voor de AEX in 2014, maar overtuigen doet het allerminst. Vooralsnog zie ik de hoogste stand nog even als een toevalligheid. Een gelukje. Ik wil meer dan enkele honderdsten van een punt recordverbetering zien om uit te kunnen spreken dat er sprake is van een doorbraak.

aex28112014