Ordina blijft er niet sterk uitzien

De door mij verwachte ‘grote daling’ is er bij Ordina nog niet gekomen, maar dalen deed de koers tot voor kort wel. Recent wat koersherstel, maar Ordina staat nog altijd lager dan bij de vorige analyse. Het blijft er niet sterk uitzien.

ordina05092014