Randstad: van dalende naar neutrale trend

Na de vorige analyse op de aandelen Randstad kwam er een opleving, maar veel van die winst is de laatste vier beursdagen weer verloren gegaan. Hooguit kan je nu argumenteren dat Randstad van een dalende trend in een neutrale trend terecht is gekomen. Meer dan dat is het nu nog niet.
randstad17062014