Rente doorbreekt belangrijke bodem

In 2008 zette de rente de dalende trend opnieuw in vanaf een hoogtepunt rond 4,85%. De bodem die de rente in eind vorig jaar/begin januari 2009 rond 3,5% werd gevormd, betekent een hogere bodem ten opzichte… In 2008 zette de rente de dalende trend opnieuw in vanaf een hoogtepunt rond 4,85%. De bodem die de rente in eind vorig jaar/begin januari 2009 rond 3,5% werd gevormd, betekent een hogere bodem ten opzichte van het dieptepunt van 2005. Behoudens een kortstondige opleving, bleef de rente onder druk staan. De ongebreidelde uitgaven van minister ‘W-Alt-A’ Bos cum suis, de garanties aan ING en de verhoging van de NHG, alsmede het depositogarantiestelsel zouden wel eens rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de belastingbetaler. De toenemende rentelasten, alsmede de aflossingsbedragen van de ‘BV Nederland’, hangen als een ‘Zwaard van Damocles’ boven het hoofd van de belastingbetaler. Dit zal vroeg of laat eveneens een negatieve impact (kunnen) hebben op de economie. De zwaar in problemen geraakte Nederlandse vastgoedmarkt kraakt eveneens onder de acties van Bos. Zowel deflatie als hyperinflatie zijn funest voor de vastgoedsector. Het is een uiterst veeg teken dat de rente onder de bodem van 2008 is gezakt, zij het nipt. De rente dient spoedig te herstellen, want anders kan de rente verder dalen richting het vriespunt van de Kondratieff-winter.
Grafiek