Rente ketst af op top van januari

In 2008 zette de rente de dalende trend, voornamelijk vanwege de kredietcrisis, opnieuw in vanaf een niveau rond 4,85%. De bodem die de rente in januari 2009 vormde (rond 3,5%), betekent een hogere bodem… In 2008 zette de rente de dalende trend, voornamelijk vanwege de kredietcrisis, opnieuw in vanaf een niveau rond 4,85%. De bodem die de rente in januari 2009 vormde (rond 3,5%), betekent een hogere bodem ten opzichte van het dieptepunt van 2005. De lange dalende trend is echter nog steeds intact. De combinatie van hogere bodems en lagere toppen, duidt op een driehoekspatroon. De Nederlandse 10-jarige rente is inmiddels afgeketst op de top van januari. Overheden drukken en masse geld bij, bedoeld voor reddingsacties en kapitaalinjecties ter stimulering van de economie. Deze exploderende geldhoeveelheid leidt tot (forse) geldontwaarding en dus tot hogere rentevoeten. De financiële huishouding van een land als Ierland is dermate zorgwekkend dat kredietbeoordelaar Standard & Poor’s de rating van het land opnieuw te verlagen. Een lagere kredietwaardigheid betekent dat de Ierse overheid daardoor een hogere rente zal moeten betalen. In eigen land zouden de ongebreidelde uitgaven van onze minister van Financiën Wouter Bos eveneens rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de rentelasten van BV Nederland. Bovendien zou de situatie tevens kunnen verslechteren voor de reeds in problemen geraakte Nederlandse (zakelijke) vastgoedmarkt.
Grafiek