Rente loopt op door overheidsuitgaven

In 2008 zette de rente de dalende trend, voornamelijk vanwege de kredietcrisis, opnieuw in vanaf een niveau rond 4,85%. De bodem die de rente in januari 2009 vormde (rond 3,5%), betekent een hogere bodem… In 2008 zette de rente de dalende trend, voornamelijk vanwege de kredietcrisis, opnieuw in vanaf een niveau rond 4,85%. De bodem die de rente in januari 2009 vormde (rond 3,5%), betekent een hogere bodem ten opzichte van het dieptepunt van 2005. De lange dalende trend is echter nog steeds intact. De combinatie van een hogere bodem en lagere toppen, duidt erop dat de rente zich in een driehoekspatroon bevindt. Overheden drukken en masse geld bij, bedoeld voor reddingsacties (van banken en verzekeraars) en kapitaalinjecties ter stimulering van de economie. Deze groeiende geldhoeveelheid leidt tot (forse) geldontwaarding en dus tot hogere rentevoeten. Een inflatoir scenario wordt daarom steeds waarschijnlijker. De financiële huishouding van een land als Ierland is inmiddels zo zorgwekkend dat kredietbeoordelaar Standard & Poor’s de rating van het land opnieuw heeft verlaagd. Een lagere kredietwaardigheid betekent dat de Ierse overheid daardoor een hogere rente zal moeten betalen. In eigen land zou het gat in de hand van Wouter Bos eveneens rampzalige consequenties kunnen krijgen, ondermeer op de vastgoedmarkt.
Grafiek