Rente op diepterecord 2010

De rente zette in 2008 de dalende trend opnieuw in vanaf een top rond 4,85%. De lange termijn koersontwikkeling van de Nederlandse 10-jaarsrente blijft dramatisch en zakt steeds verder weg richting het… De rente zette in 2008 de dalende trend opnieuw in vanaf een top rond 4,85%. De lange termijn koersontwikkeling van de Nederlandse 10-jaarsrente blijft dramatisch en zakt steeds verder weg richting het vriespunt van een barre Kondratieff-winter. De vergoeding voor 10-jaars staatsobligaties is inmiddels op een dieptepunt van 2010 aanbeland. De onverantwoorde grote uitgaven van minister ‘W-Alt-AÂ’ Bos, de garanties aan ING, de vele injecties bij branchegenoten, de verhoging van de NHG, alsmede het depositogarantiestelsel, kunnen vroeg of laat rampzalige gevolgen voor de belastingbetaler hebben. Toenemende rentelasten uit hoofde van de sterk toenemende staatsschuld, alsmede de aflossingsbedragen van de ‘BV NederlandÂ’, hangen nog altijd als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de belastingbetaler. Bovendien speelt Wouter Bos nog steeds voor Sinterklaas en gaat maar door in zijn poging de staatsuitgaven (verder) te laten ontsporen. Bij het vaststellen van het nieuwe beloningsbeleid van ABN Amro zijn de variabele beloningen weliswaar beperkt, maar de vaste beloningen zijn daarbij verdubbeld.
Grafiek