Rente richting vriespunt2

In 2008 zette de rente de dalende trend opnieuw in vanaf een hoogtepunt rond 4,85%. De bodem, die de rente eind vorig jaar/begin januari 2009 rond 3,5% heeft gevormd, werd onlangs doorbroken. Dit duidt… In 2008 zette de rente de dalende trend opnieuw in vanaf een hoogtepunt rond 4,85%. De bodem, die de rente eind vorig jaar/begin januari 2009 rond 3,5% heeft gevormd, werd onlangs doorbroken. Dit duidt erop dat beleggers nog altijd risico-avers zijn. De ongebreidelde uitgaven van minister ‘W-Alt-A’ Bos, de garanties aan ING en de verhoging van de NHG, alsmede het depositogarantiestelsel zouden rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de belastingbetaler. Toenemende rentelasten, alsmede de aflossingsbedragen van de ‘BV Nederland’, hangen evenwel als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de belastingbetaler. Dit kan vroeg of laat eveneens een aanzienlijke negatieve impact hebben op de economie. De in problemen geraakte Nederlandse vastgoedmarkt kraakt onder de acties van Bos. Daardoor is de vastgoedsector in een uiterst penibele situatie beland: zowel deflatie als hyperinflatie zijn funest. De rente doorbrak recent de bodem van 2008, maar veerde daarna weer wat op. Op de lange termijn bezien, staat de rente nog steeds onder druk. De rente lijkt hard op weg richting het vriespunt van een barre Kondratieff-winter.
Grafiek