Rente test bodem 2008

De rente zette in 2008 de dalende trend opnieuw in vanaf een top rond 4,85%. De rente veerde begin dit jaar rond 3,5% kortstondig op. De onverantwoorde uitgaven van minister ‘W-Alt-AÂ’ Bos, de garanties… De rente zette in 2008 de dalende trend opnieuw in vanaf een top rond 4,85%. De rente veerde begin dit jaar rond 3,5% kortstondig op. De onverantwoorde uitgaven van minister ‘W-Alt-AÂ’ Bos, de garanties aan ING, de vele injecties bij branchegenoten, de verhoging van de NHG, alsmede het depositogarantiestelsel zouden rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de belastingbetaler. Toenemende rentelasten uit hoofde van de sterk toenemende staatsschuld, alsmede de aflossingsbedragen van de ‘BV NederlandÂ’, hangen nog altijd als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de belastingbetaler. De rente is de laatste tijd wat opgeveerd en aanbeland bij de bodem van 2008 die momenteel wordt getest. De lange termijn koersontwikkeling van de Nederlandse 10-jaarsrente blijft evenwel dramatisch. Per saldo daalt de rente namelijk steeds verder richting het vriespunt van een barre Kondratieff-winter.
Grafiek