Rente test neklijn

Vanaf juli 2007 vluchtten beleggers massaal in staatsobligaties. Daardoor daalde de rentevergoeding sterk en bereikte een laagtepunt in maart. Veel beleggers prefereerden lange tijd een negatieve reële… Vanaf juli 2007 vluchtten beleggers massaal in staatsobligaties. Daardoor daalde de rentevergoeding sterk en bereikte een laagtepunt in maart. Veel beleggers prefereerden lange tijd een negatieve reële rente in combinatie met het koersrisico op obligaties, boven hoge dividendrendementen tezamen met het risico dat gelopen wordt met aandelen. Echter, sinds de dubbele bodem rond 3,94% in maart, veerde de rente weer sterk op. Beleggers deden obligaties weer en masse van de hand en recent doorbrak de rente zelfs de top van juli rond 4,73%. Momenteel is er echter iets merkwaardigs aan de hand: men verkoopt obligaties, waardoor de rente oploopt. Normaliter zou dit een goed teken zijn voor aandelenbeleggers. Echter, de aandelenkoersen zijn eveneens behoorlijk onder druk komen te staan. Wellicht liggen hier (gedwongen) liquidaties uit hoofde van marginverplichtingen en risicoreductie aan ten grondslag. Met een mooi woord wordt dit ook wel deleveraging genoemd. Gezien de recente inflatiecijfers in Europa (4%!) lijkt het inflatiemonster ook hier te hebben toegeslagen. Mocht de neklijn van de rente uiteindelijk definitief worden doorbroken, dan is de geest uit de fles en is de weg vrij voor fors hogere rentestanden met alle gevolgen van dien.
Grafiek