Rente test top juli 2007

Sinds juli vorig jaar vluchtten beleggers in staatsobligaties. Daardoor daalde de rentevergoeding sterk en bereikte een tussentijds laagtepunt in maart. Veel beleggers prefereerden lange tijd een negatieve… Sinds juli vorig jaar vluchtten beleggers in staatsobligaties. Daardoor daalde de rentevergoeding sterk en bereikte een tussentijds laagtepunt in maart. Veel beleggers prefereerden lange tijd een negatieve reĆ«le rente in combinatie met het koersrisico op obligaties, boven hoge dividendrendementen tezamen met het risico dat gelopen wordt met aandelen. Sinds de dubbele bodem rond 3,94% in maart, veerde de rente weer sterk op. Recent doorbrak de rente zelfs de top van juli rond 4,73%. Momenteel is er echter iets merkwaardigs aan de hand: men verkoopt obligaties, waardoor de rente sterk oploopt. Dit zou het licht voor aandelenbeleggers weer op groen moeten zetten. Echter, de aandelenkoersen zijn behoorlijk onder druk komen te staan. Wellicht liggen hier (gedwongen) liquidaties uit hoofde van marginverplichtingen en risicoreductie aan ten grondslag. Met een mooi woord wordt dit ook wel deleveraging genoemd. Gezien de recente inflatiecijfers in Europa (4%!) lijkt het inflatiemonster ook hier te hebben toegeslagen.

Grafiek