Rente worstelt met bodem

In 2008 zette de rente de dalende trend opnieuw in vanaf een hoogtepunt rond 4,85%. De bodem die de rente eind vorig jaar/begin januari 2009 rond 3,5% heeft gevormd, betekende weliswaar een hogere bodem… In 2008 zette de rente de dalende trend opnieuw in vanaf een hoogtepunt rond 4,85%. De bodem die de rente eind vorig jaar/begin januari 2009 rond 3,5% heeft gevormd, betekende weliswaar een hogere bodem ten opzichte van het dieptepunt van 2005, maar werd onlangs doorbroken. De ongebreidelde uitgaven van minister ‘W-Alt-A’ Bos, de garanties aan ING en de verhoging van de NHG, alsmede het depositogarantiestelsel zouden wel eens rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de belastingbetaler. Toenemende rentelasten, alsmede de aflossingsbedragen van de ‘BV Nederland’, hangen evenwel als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de belastingbetaler. Dit kan vroeg of laat eveneens een negatieve impact hebben op de economie. De in problemen geraakte Nederlandse vastgoedmarkt kraakt onder de acties van Bos. Zowel deflatie als hyperinflatie zijn funest voor de vastgoedsector. De rente doorbrak recent de bodem van 2008 en veerde onlangs weer wat op. De rente is hard op weg richting het vriespunt van de Kondratieff-winter en heeft moeite met het vinden van vaste grond onder de voeten.
Grafiek