Trend RD nog altijd neerwaarts

Er is geen positie meer in RD. Terecht, want de trend is nog altijd neerwaarts. De MA20 wijst nog scherp omlaag en de koers is er nog altijd onder te vinden. Ik moet meer geduld opbrengen.

rd, aandelen, trend

RD trend is nog altijd neerwaarts.