Unilever trend neutraal

Nog altijd is er geen nieuwe koersdoorbraak voor de koers van het aandeel Unilever en de trend is dus neutraal. Pas bij een opwaartse doorbreking van de 51 euro per aandeel wil ik de trend stijgend gaan noemen.