Wolters Kluwer technische analyse

Net een Doji op het moment als je een doorbraak zou verwachten door de lijn heen die we kunnen trekken over de dalende toppen. Die is ongunstig en ik zou hier even aanzien wat er gaat gebeuren. Geen positie is ook een positie. Technische Analyse hoeft niet altijd juist te zijn. Ze kan je ook gewoon waarschuwen voor gevaarlijke momenten die je liever vanaf de zijlijn aanziet.

wolterskl07102015