AFM neemt fors meer maatregelen in 2009

AFM neemt fors meer maatregelen in 2009De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vorig jaar fors meer informele en formele toezichtmaatregelen genomen, meldt de toezichthouder woensdag bij de presentatie van het jaarverslag 2009. AFM neemt fors meer maatregelen in 2009De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vorig jaar fors meer informele en formele toezichtmaatregelen genomen, meldt de toezichthouder woensdag bij de presentatie van het jaarverslag 2009.
Er werden 52 boetes opgelegd, tegenover twintig in 2008. AFM-bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst benadrukt in een toelichting dat de instantie niet te doen is "om zoveel mogelijk boetes op te leggen, maar om effecten in de markt te bewerkstelligen."
Deze effecten probeert de AFM vooral te bewerkstelligen met informele acties. "Ook nu al bereiken we veel zonder een boete op te leggen", aldus Hoogervorst. "Die lijn willen we doortrekken."
De AFM legde 23 boetes op voor onzorgvuldige adviezen door financiële dienstverleners. Op het gebied van kapitaalmarkten werden onder meer boetes opgelegd voor het niet tijdig melden van koersgevoelige informatie en te late meldingen van kapitaalbelangen.
Negen keer werd een publieke waarschuwing gegeven over een of meerdere illegale activiteiten en er werden 38 vergunningen ingetrokken. Vijftien keer deed de AFM aangifte van onoorbare praktijken bij het Openbaar Ministerie.
Door de komst van de Wet handhaving consumentenbescherming kreeg de AFM vorig jaar de mogelijkheid ook op te treden tegen partijen waarvoor geen vergunning- of prospectusplicht geldt. Op basis van deze nieuwe wet moesten op last van de AFM vijftien ondernemingen essentiële informatie aan beleggers verstrekken.