KPN krijgt boete van Opta

KPN krijgt boete van OptaRoyal KPN nv krijgt een boete opgelegd van EUR780.000 voor ongeoorloofde klantenbinding via zogeheten KlantPartnerProgramma’s (KPP’s), meldt Opta, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,… KPN krijgt boete van OptaRoyal KPN nv krijgt een boete opgelegd van EUR780.000 voor ongeoorloofde klantenbinding via zogeheten KlantPartnerProgramma’s (KPP’s), meldt Opta, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, woensdag. KPN laat in een reactie weten het niet eens te zijn met de zienswijze van Opta en zal dit besluit aanvechten en bezwaar indienen bij de toezichthouder.Opta stelt na onderzoek bij drie van dergelijke KlantPartnerprogramma’s verboden afspraken met zakelijke afnemers te hebben aangetroffen. Zo heeft KPN afspraken gemaakt dat het telecombedrijf altijd zou worden uitgenodigd voor een offertetraject en dat bij een gelijkluidend aanbod de klant altijd voor KPN zou kiezen.Daarnaast sprak KPN af altijd het recht te krijgen om, als een concurrent een lagere prijs bood, hiervan op de hoogte te worden gesteld zodat KPN deze prijs kon evenaren. De klant was dan verplicht het aanbod van KPN af te nemen.KPN heeft volgens Opta over de periode van begin 2007 tot april 2009 met drie grootzakelijke klanten dergelijke afspraken gemaakt waarmee de concurrentie stelselmatig is uitgesloten.Het feit dat KPN vaker de fout in is gegaan met selectieve (kortings)regelingen voor zakelijke klanten, is door Opta als boeteverzwarende factor meegerekend.KPN heeft volgens Opta nog steeds een machtspositie op de vaste telefoniemarkt en daarom heeft de telecomwaakhond het bedrijf specifieke verplichtingen opgelegd. KPN beschikt van oudsher over een groep vaste telefonieklanten die relatief prijsongevoelig zijn, terwijl concurrenten (nog) niet beschikken over een vergelijkbare groep klanten. De concurrentieslag vindt zich volgens Opta dus vooral plaats om de prijsgevoelige klanten.Met de selectieve prijsonderbieding en loyaliteitskortingen uit deze KlantPartnerProgramma’s tracht KPN juist deze groep klanten aan zich te binden. Opta heeft KPN daarom verboden om met selectieve aanbiedingen concurrenten de pas af te snijden.Opta beschouwt deze overtredingen van KPN als ‘ernstig’. Daarnaast heeft KPN nagelaten deze regelingen bij Opta te melden.De telecomwaakhond stelt ook nog enkele andere onderzoeken naar KPN te hebben lopen die de komende maanden worden afgerond. KPN, dat al eerder bezwaar heeft aangetekend tegen een boetebesluit van Opta in een vergelijkbaar dossier, laat in een reactie weten ook hiertegen bezwaar aan te tekenen.