Het verschil tussen de “Ons Geld” en “Depositobank” initiatieven (Depositobank)

Burgerinitiatief Ons Geld wil verbieden dat commerciële banken claims (in de volksmond ‘leningen’) kunnen verstrekken op het geld dat ze bij DNB aanhouden. Omdat mensen die claims als ‘geld’ accepteren, wordt ook wel gesproken over ‘geldcreatie’. Volgens Ons Geld zou geldcreatie beter aan een onafhankelijk overheidsorgaan kunnen worden overgelaten, waarbij banken alleen nog leningen kunnen verstrekken door geld echt uit te lenen in plaats van meerdere claims op dezelfde reserves uit te geven.

De initiatiefnemers van Depositobank staan daar nog agnostisch in, maar zien wel dat het een lange termijn project is om geldcreatie bij de commerciële sector weg te halen. We gaan er dus vanuit dat er voorlopig een financiële sector is met fractional reserve banks, die geld ‘creëren’ door leningen te verstrekken. Om bij die partijen discipline af te dwingen, is volgens ons een full reserve bank in het systeem nodig.
En daarom is het Depositobank initiatief van de Stichting Full Reserve dus enorm belangrijk. Als consumenten zich daar aan committeren zal het probleem van te makkelijk geld creërende banken ook minder worden.
fullreserve-logo
Meldt u nu ook aan als oprichter van de www.depositobank.nl