5 landen met rendementen van 8,7-10,3% (Eveline Vrisekoop)

De afgelopen 100 jaar heeft de Amerikaanse aandelenmarkt een gemiddeld rendement behaald van 7% per jaar. Geen enkele ander asset class (noch obligaties, noch cash, noch goud of vastgoed) heeft een dergelijk trackrecord. Desondanks weet iedereen dat de aandelenmarkt enorm op en neer kan gaan en behaalde rendementen weldegelijk kunnen afhangen van het instapmoment.
Is het daarom enigszins mogelijk het instapmoment beter af te stemmen? Want als we naar individuele aandelen kijken, weten we dat ondergewaardeerd kopen en overgewaardeerd verkopen mooie rendementen oplevert. Gaat die vlieger ook op voor aandelenmarkten in zijn geheel?
De professoren Campbell (Harvard) en Shiller (Yale) ontwikkelde hiervoor in 1998 een cyclische gecorrigeerde koers/winst-verhouding (CAPE) ook wel bekend als de Shiller PE Ratio. Een ratio die de huidige marktprijs deelt door de inflatiegecorrigeerde winst van de afgelopen 10 jaar.
De CAPE bepaalt zo of een aandelenmarkt hoog of laag gewaardeerd is, vergeleken met het gemiddelde. Van 1881 tot 2015 bewoog de CAPE van de S&P500 tussen de 10 en 22 waarna het vaak terugkeerde naar het historisch gemiddelde van 16,6.
Wat bleek? Onderzoek laat zien dat deze relatie ook bestaat op sectorniveau, in andere internationale aandelenmarkten en opkomende markten, waarbij hoge CAPE-waarden duiden op meer koersrisico en lage waarden aangeven dat een index weer kan gaan klimmen.
Wat zijn dan de gemiddelde landen resultaten bij bepaalde CAPE waarden?
Lees verder…