AEX in kritieke fase

Het beeld is, na het zetten van de (voorlopige?) bodem op 374,09 punten, de afgelopen week zeer wild te noemen. Intraday zien we zeer grote bewegingen. Er wordt telkens snel winst genomen op de stijgingen,… Het beeld is, na het zetten van de (voorlopige?) bodem op 374,09 punten, de afgelopen week zeer wild te noemen. Intraday zien we zeer grote bewegingen. Er wordt telkens snel winst genomen op de stijgingen, maar aan de andere kant zien we ook dat partijen steeds hoger instappen. De grote vraag is dan ook of we nu naar een herstel binnen de dalende trend kijken, of naar een nieuwe stijgingsperiode. Het antwoord ligt uiteraard opgesloten in de koersvorming, maar zoals altijd zijn er wel wat markante punten aan te wijzen die we goed in de gaten dienen te houden. Er is een goede kans dat de totale (negatieve) impuls vanaf 496,12 punten werd afgerond op de 374,09 punten, maar voorzichtigheid blijft vooralsnog geboden.
Voorkeursscenario
• De top werd geplaatst op 496,12 punten.
• Golf 1 neerwaarts werd vervolgens geplaatst op 473,02 punten.
• Golf 2 (herstel) kwam ten einde op 487,86 punten (precies rond het 61,8% Fibonacci retracement niveau bij 487,50 punten).
• Golf 3 werd geplaatst op 452,48 punten.
• Golf 4 werd vervolgens geplaatst op 464,32 punten (tussentijds herstel).
• Golf 5 werd geplaatst op 374,09 punten?
Het patroon in de afgelopen week komt vanaf 374,09 punten impulsief over, wat zou kunnen betekenen dat we in golf 1 zitten van een nieuwe bull market. Dit herstel zal waarschijnlijk maximaal richting 420 punten kunnen reiken, maar golf 1 lijkt inmiddels haar beste tijd wel gehad te hebben.

De volgende correctie wordt zeer belangrijk voor het vervolg in de komende maanden. De AEX mag absoluut niet meer onder de 374-puntengrens komen en het liefst zou ik dan ook een hogere bodem zien bij een wat grotere correctie.
Vanwege de doorbraak van de 400-puntengrens lijkt de kans erg groot dat de AEX bij 374,09 punten inderdaad de bodem van de totale impuls heeft bereikt. Zoals gezegd, zal golf 2 (neerwaarts) daar uitsluitsel over moeten geven.
Conclusie week 30
Ik acht de kans groot dat de totale impuls vanaf 496 punten vorige week woensdagochtend afgerond werd bij een stand rond 374 punten. Vervolgens is er een rommelige periode van start gegaan, waarbij uiteraard de nervositeit een grote rol speelt: winsten worden heel snel genomen. De huidige opleving heeft waarschijnlijk niet al teveel ruimte meer, waarna we gaan corrigeren in golf 2. De AEX mag vanuit het EW-patroon niet meer onder de 374-puntengrens komen. Het liefst zien we nu een hogere bodem om een zeer positief scenario voor de komende maanden in werking te doen treden. De komende maanden -en wellicht zelfs jaren- beloven een zeer interessante periode te gaan worden! Samenvattend: we zijn in mijn beleving bezig met bodemvorming. Dit kan nog even aanhouden, waarbij de AEX op slotbasis niet meer onder de bodem bij 374 punten mag komen!
Leon van Dam
Optiespecialist
Voor de bijbehorende grafiek verwijzen wij u naar het weekblad.