AEX op weg naar 280 punten zone?

We kijken dit jaar naar een zeer volatiele markt, maar per saldo gaan we nog altijd nergens heen. De index zit grofweg gevangen in een brede ‘trading rangeÂ’ tussen 301 en 358 punten. In de afgelopen… We kijken dit jaar naar een zeer volatiele markt, maar per saldo gaan we nog altijd nergens heen. De index zit grofweg gevangen in een brede ‘trading rangeÂ’ tussen 301 en 358 punten. In de afgelopen week kwam de onderkant van deze ‘rangeÂ’ in zicht met een laagste stand op 308,47 punten, tegelijk met een test van de Dow Jones 10.000 punten en S&P 1040 punten.
In de afgelopen dagen werden deze belangrijke steunen met verve verdedigd: alles en iedereen werd in de strijd gegooid om het tij te keren en vooralsnog met succes. Goed, de eerste aanval is afgeslagen, maar of het nu allemaal in kannen en kruiken is? Ik betwijfel het ten zeerste: de Elliott Wave-patronen wijzen nog altijd op hernieuwde dalingen in de komende weken/maanden.
Voorkeursscenario
De beweging vanaf 195 punten verliep via een groot ABC-patroon en dit betekent dat de index niet impulsief omhoog is gegaan (geplaatste langere termijn bodem), maar correctief (tussentijdse bodem). De A- en B-golf van dit patroon zijn inmiddels geplaatst en de C-golf lijkt nu definitief geplaatst op 358,23 punten (zie de grafiek).
In het grotere plaatje kregen we in de afgelopen maanden een zeer wispelturige AEX voorgeschoteld. De beslissing wil maar niet vallen en langere termijn beleggers wachten geduldig op een duidelijk signaal dat het mis zal gaan. De ultieme bevestiging dat de index op weg is naar 195 punten en lager is er nog altijd niet: hiervoor zou de index onder 296,50 punten moeten sluiten. In dat geval krijgen we een serieuze overlapping voor de lange termijn.
Samenvattend:
• de tussentijdse bodem is geplaatst op 194,99 punten: Golf (1).
• Golf (2) vanaf 194,99 punten lijkt via een ABC-patroon te zijn getopt op 358,23 punten.
• Golf (3) is dan actueel. Onder 296,50 punten (op slotbasis) krijgen we een bevestiging van een negatief lange termijn scenario.

Korte termijn
Dé daling die de AEX uiteindelijk onder 195 punten zal brengen, lijkt definitief van start te zijn gegaan vanaf 358,23 punten.
Na de ontwikkelingen van de afgelopen maanden is mijn voorkeurstelling als volgt:
Subgolf 1 binnen golf (3) kwam ten einde op 307,71 (7 mei 2010)
Subgolf 2 (herstel op subgolf 1) ging vervolgens van start en deze correctie ging via een ingewikkeld patroon (expanded flat) uiteindelijk naar 343,32 punten.
Subgolf 3 is inmiddels actueel.
Momenteel kijken we dan naar de eerste dalingen, maar de grote klap dient nog altijd te komen. Als bovenstaande telling juist is, dan staat er ons een flinke daling te wachten via subgolf 3 binnen de derde subgolf van hogere orde. Deze golf zal waarschijnlijk de lengte van de daling van 343 naar 306 punten overtreffen en zou de AEX naar de 280-puntenzone kunnen brengen. Een slotstand onder 311 punten is nu een vrij zekere ‘trigger’ voor verdere daling.
Conclusie
De AEX heeft in het afgelopen jaar koersoverlappingen laten zien welke niet meer behoren bij een impulsieve stijging vanuit de EW-theorie. De C-golf bleek in de afgelopen weken nog niet compleet, maar lijkt definitief gezet op 358,23 punten.
De overlapping rond 311 punten is een schot voor de boeg. Er ligt waarschijnlijk in de komende weken/maanden nog veel meer dalingspotentieel in het verschiet. De ultieme ‘trigger’ voor een trendwijziging van de markt ligt daarbij nog altijd op een stand van 296,50 punten. Hieronder is de daling richting 195 punten, en mogelijk lager, met grote waarschijnlijkheid begonnen voor de komende maanden/jaren. De stop-loss voor bovenstaand scenario ligt op 358 punten.
Leon van Dam
Optiespecialist
Link: http://www.optiespecialist.com/
Voor de grafiek verwijzen wij u naar ons weekblad.