AEX: resterende sterkte?

In de afgelopen twee weken lijken alle economische problemen plotsklaps als sneeuw voor de zon verdwenen. Dat is natuurlijk niet zo, maar het (ongrijpbare) sentiment is vanaf 1 september opperbest geworden…. In de afgelopen twee weken lijken alle economische problemen plotsklaps als sneeuw voor de zon verdwenen. Dat is natuurlijk niet zo, maar het (ongrijpbare) sentiment is vanaf 1 september opperbest geworden. Bij slecht nieuws kijkt de markt de andere kant op en bij goed nieuws start er prompt een rally.
Inmiddels lijkt de markt onderhand rijp voor een correctie, maar een iets hoger niveau lijkt ook nog mogelijk. Vanuit Elliott Wave zijn er nog geen belangrijke niveaus doorbroken en is er nog geen reden om van het eerdere voorkeursscenario af te stappen: een grotere daling ligt in het verschiet, maar die komt in 2010 nog altijd niet van de grond. Zoals altijd: waarschijnlijk komt die daling er als niemand er nog in gelooft…
Voorkeursscenario
De beweging vanaf 195 punten verliep via een groot ABC-patroon en dit betekent dat de index niet impulsief omhoog is gegaan (geplaatste langere termijn bodem), maar correctief (tussentijdse bodem). De A- en B-golf van dit patroon zijn inmiddels geplaatst en de C-golf lijkt nu definitief geplaatst op 358,23 punten (zie bijgaande grafiek).
In het grotere plaatje kregen we in de afgelopen maanden een zeer wispelturige AEX voorgeschoteld. De beslissing wil maar niet vallen en langere termijn beleggers wachten geduldig op een duidelijk signaal dat het mis zal gaan. De ultieme bevestiging dat de index op weg is naar 195 punten en lager is er nog altijd niet. Hiervoor zou de index onder 296,50 punten moeten sluiten. In dat geval krijgen we een serieuze overlapping voor de lange termijn.
Samenvattend:
• De tussentijdse bodem is geplaatst op 194,99 punten: golf (1).
• Golf (2) vanaf 194,99 punten lijkt nu via een ABC-patroon te zijn getopt op 358,23 punten.
• Golf (3) is inmiddels actueel. Onder 296,50 punten (op slotbasis) krijgen we een bevestiging van een negatief lange termijn scenario.
Korte termijn
Dé daling die de AEX uiteindelijk onder 195 punten zal brengen, lijkt definitief van start te zijn gegaan vanaf AEX 358,23 punten. Na de ontwikkelingen van de afgelopen maanden is mijn voorkeurstelling als volgt:
• Subgolf 1 binnen golf (3) kwam ten einde op 307,71 punten (7 mei 2010).
• Subgolf 2 (herstel op subgolf 1) ging vervolgens van start en deze correctie verliep via een ingewikkeld patroon (‘expanded flatÂ’) uiteindelijk naar 343,32 punten.
• Subgolf 3 is inmiddels actueel.
2010 laat tot dusverre een moeilijk patroon zien, met in feite een zijwaarts bewegende AEX. Voor het grotere plaatje is een uitbraak uit de 300/360-puntenzone wenselijk, zodat er meer duidelijkheid komt.
Bovenstaande telling is de huidige voorkeurstelling. Hier is allereerst van belang dat de top van subgolf 2 (343,32 punten) niet opwaarts doorbroken mag worden. Zou dit wel gebeuren, dan moet ik aannemen dat subgolf 2 nog niet geplaatst is. In dat geval is er ruimte voor verdere stijging tot maximaal 358,23 punten. (Subgolf 2 mag theoretisch immers 100% corrigeren).
Conclusie
De AEX heeft in het afgelopen jaar koersoverlappingen laten zien, welke niet meer behoren bij een impulsieve stijging vanuit de EW-theorie. De C-golf (in het grotere plaatje) lijkt eerder dit jaar gezet op 358,23 punten.
De overlapping met 311 punten is een schot voor de boeg. Er ligt waarschijnlijk in de komende maanden/jaren nog veel meer dalingspotentieel in het verschiet. De ultieme ‘trigger’ voor een trendwijziging van de markt ligt daarbij nog altijd op een stand van 296,50 punten. Hieronder is de daling richting 195 punten, en mogelijk lager, met grote waarschijnlijkheid begonnen voor de komende maanden/jaren. De ‘stop-loss’ voor bovenstaand lange termijn scenario ligt op 358 punten.
Leon van Dam
Optiespecialist
Voor de grafiek verwijzen wij u naar het weekblad.