AEX verandert in kolkende massa

De markt is de afgelopen weken veranderd in een kolkende massa, waarbij alle bewegingen zeer krachtig plaatsvinden. Zowel neerwaarts als opwaarts gaat het met vele procenten tegelijk en dat zaait de nodige… De markt is de afgelopen weken veranderd in een kolkende massa, waarbij alle bewegingen zeer krachtig plaatsvinden. Zowel neerwaarts als opwaarts gaat het met vele procenten tegelijk en dat zaait de nodige twijfel. Enerzijds zien we al die negatieve economische berichten, met bijvoorbeeld een werkloosheidscijfer in Amerika van 10,2%. Anderzijds zien we dat dit op Wall Street gewoon genegeerd wordt en dat er via forse stijgingen in enkele dagen gewoon een nieuw jaarrecord bij de diverse indices werd neergezet. Dat rijmt niet met elkaar…
Vanuit de Elliott Wave analyse probeer ik hier dagelijks een patroon in te ontdekken en het meest waarschijnlijke patroon noem ik dan “voorkeursscenario”. Echter, er is altijd een mogelijkheid voor een alternatief scenario en het is zaak om daar als handelaar oog voor te houden. Momenteel is er ook aan deze kant de nodige twijfel, maar er zijn bepaalde niveaus die een zeer belangrijke rol spelen. Dat is het houvast in deze moeilijke beurstijden en deze niveaus dienen zonder meer gerespecteerd te worden. Voor de komende tijd zijn er twee zeer duidelijke niveaus.
Voorkeursscenario
De beweging vanaf 195 punten verliep via een groot ABC patroon en dit betekent dat we niet impulsief omhoog zijn gegaan (geplaatste bodem) maar correctief (tussentijdse bodem).
De AEX lijkt inmiddels haar top geplaatst te hebben voor de afsluitende C golf op 328,51 punten (zie de grafiek in het weekblad). Deze top zou heel mooi passen, omdat de prognose voor een mogelijke top in de zone 320-330 lag en de AEX hier inmiddels, na het plaatsen van een hoogste punt in die zone, hier nu weer uit is gezakt.
De daling die we in de afgelopen weken zagen, is impulsief te noemen, maar de ultieme bevestiging van een geplaatste top ontbreekt vooralsnog. Indien de AEX onder de 296,50-puntenbodem zou sluiten, dan gaan we nog veel meer daling tegemoet. Dit is een zeer belangrijk niveau aan de onderzijde.
De complete eerste neerwaartse golf vanaf 328,51 punten is ten einde gekomen op 296,98 punten. Subgolf 1 van 1 is afgerond.
Subgolf 2 werd actueel vanaf 296,98 punten en, zoals bekend, loopt dit patroon via een ABC-golfbeweging. Ik tel nu een mogelijke A en B en een actuele C golf die reeds aan de minimale voorwaarden voor een top heeft voldaan. Let wel: ik ga daarbij uit van een correctie die niet complex is. Een complexe correctie kan langer duren, want dan kan zoÂ’n ABC wel twee keer gemaakt worden.
• Subgolf A: 296,98 naar 306,79 (04-11-2009)
• Subgolf B: 306,79 naar 299,63 (05-11-2009)
• Subgolf C: Actueel vanaf 299,63 punten. Deze mag de eerdere top op 328,51 punten niet voorbij gaan om dit voorkeursscenario geldig te houden. Het koersverloop van de afgelopen dagen schiet erg ver opwaarts door, maar volgens de EW theorie mag een subgolf 2 100% corrigeren.
Samenvattend: de top is geplaatst op 328,51 punten (Golf C). Golf 1 is actueel vanaf 328,51 en subgolf 1 hiervan lijkt geplaatst op 296,98 punten. Subgolf 2 is nu actueel…golf C van deze subgolf 2 is actueel. Een AEX onder 309 punten is dan een waarschuwing voor een actuele subgolf 3 en onder 296,50 punten volgt de absolute bevestiging.
Conclusie week 46
De AEX heeft in de afgelopen maanden koersoverlappingen laten zien welke niet meer behoren bij een impulsieve stijging vanuit de EW theorie. Ik vind nu de kans zeer groot dat de top van het herstel vanaf 194,99 punten geplaatst werd op 328,51 punten. De C-golf kwam hiermee ten einde, maar vooralsnog ligt de (ultieme) trigger op een stand van 296,50 punten. Hieronder is de daling richting 195 punten -en zeer waarschijnlijk lager- ingezet voor de komende maanden/jaren.
Mocht de index het niveau van 328,51 punten toch kunnen doorbreken, dan is dat positief voor het korte termijn beeld, maar het patroon blijft dan toch negatief voor de langere termijn. Meer daarover indien de 328,51 punten voorbij gegaan zou worden.
Leon van Dam
Optiespecialist
Voor de bijbehorende grafiek verwijzen wij u naar het weekblad.