AEX volgt een inktzwart scenario

Na enkele weken van topvorming in de zone 319-329 punten brak de AEX afgelopen maandag neerwaarts uit deze trading range en hiermee lijkt de C-golf te zijn voltooid. Het herstel vanaf 194,99 punten is… Na enkele weken van topvorming in de zone 319-329 punten brak de AEX afgelopen maandag neerwaarts uit deze trading range en hiermee lijkt de C-golf te zijn voltooid. Het herstel vanaf 194,99 punten is dan waarschijnlijk ten einde gekomen op 328,51 punten. In de voorgaande weken kregen we al verschillende aanwijzingen in de vorm van overlappingen. Echter, de ultieme bevestiging ontbreekt nog, dus de bulls mogen nog een sprankje hoop koesteren.
Voorkeursscenario
De AEX heeft in de afgelopen weken diverse overlappingen laten zien, waarbij vooral de koersbewegingen onder de 302/303-puntenzone een sterke indicatie geven dat de AEX aan een corrigerende beweging bezig is vanaf de bodem op 194,99 punten. Vanwege deze overlappingen kon ik in de voorgaande weken al niet meer uitgaan van een impulsieve golfbeweging, waardoor mijn voorkeur (helaas) naar een inktzwart scenario is uitgegaan.
De beweging vanaf 195 punten verliep via een groot ABC-patroon en dit betekent dat we niet impulsief omhoog zijn gegaan (een geplaatste bodem), maar correctief (een tussentijdse bodem). De AEX lijkt inmiddels haar top geplaatst te hebben voor de afsluitende C-golf op 328,51 punten (zie de grafiek in het weekblad).
Deze top zou heel mooi passen, omdat de prognose voor een mogelijke top in de zone 320-330 lag en de AEX hier inmiddels, na het plaatsen van een hoogste punt in die zone, weer uit is gevallen. De daling die we deze week zien, is impulsief te noemen, maar de ultieme bevestiging van een geplaatste top ontbreekt vooralsnog. Indien de AEX onder de bodem van 296,50 punten zou sluiten, dan gaan we nog veel meer daling tegemoet.
Inzake het koersverloop van deze week lijkt de eerste neerwaartse golf vrijwel afgerond. Deze kan vanochtend geplaatst zijn op 301,25 punten. We mogen ons dan opmaken voor een herstel in golf 2. Dit herstel mag in geen geval de 329-puntengrens overschrijden om dit voorkeursscenario niet in gevaar te brengen. Echter, naar verwachting zal het herstel niet al te groot zijn en moet straks de echte neerwaartse versnelling nog komen.
Conclusie week 44
De AEX heeft in de afgelopen weken koersoverlappingen laten zien welke niet meer horen bij een impulsieve stijging vanuit de Elliott Wave theorie. Ik vind nu de kans zeer groot dat de top van het herstel vanaf 194,99 punten geplaatst werd op 328,51 punten. De C-golf kwam hiermee ten einde en vooralsnog ligt de bevestiging op een stand van 296,50 punten. Hieronder wordt een daling richting 195 punten zeer waarschijnlijk in de komende maanden/jaren.
Leon van Dam
Optiespecialist
Voor de bijbehorende grafiek verwijzen wij u naar het weekblad.