Als bekende figuren gaan waarschuwen… (Jack Hoogland)