Alternatief op sparen (Jeroen Sloendregt)

Wat doet u met uw spaargeld bij een dreiging van negatieve rente? Is er een alternatief met garantie?
Dat de rente op spaarrekeningen onder druk staat is voor u als actief spaarder waarschijnlijk geen nieuws. Vandaag de dag mag je blij zijn met 0,10% rente over het tegoed, en bij sommige banken is de rente al tot 0% gereduceerd. Er wordt nu ook gesproken over een negatieve rente, je moet dat betalen om je geld ergens te mogen stallen.

De belangrijkste zekerheid voor veel spaarders is het vertrouwen in een grote bank, en de zekerheid die dat lijkt te hebben. De tweede zekerheid die consumenten in Nederland het meest vertrouwen is die van hypothecaire zekerheid, zoals dat via de notaris is geregeld. Komt de geldlener zijn betalingsverplichting niet na, dan kan het (onder)pand worden verkocht en uit deze opbrengst worden de geldgevers uitbetaald. Zolang de taxatiewaarde ruim boven de gefinancierde waarde ligt is daar dus geen probleem met zekerheid.

Stel nu dat u als particulier uw geld zou kunnen uitlenen tegen een goede hypothecaire zekerheid, en daar ook nog een hoge rente voor zou ontvangen? Die mogelijkheid is er nu gekomen!

Aan het sappelen voor een beetje rente komt nu een einde: U kunt 3% rente over uw tegoed ontvangen en dat op basis van ruim ingedekte notarieel hypothecaire zekerheid en garantie van prompte betaling!

Wat gebeurt er met uw inleg? Met uw inleg vanaf €10.000 kopen wij vastgoed aan in de vorm van een 1:1 project. U weet dus van te voren welk vastgoed (het precieze adres) met uw geld wordt aangekocht. Daarnaast wordt dit vastgoed met maximaal 60% vreemd geld (uw geld) aangekocht, de overige 40% wordt uit eigen zak gefinancierd. Het financieringsniveau van het vastgoed ligt dus altijd ruim beneden de getaxeerde waarde van het pand. De externe financiers (waaronder u) krijgen echter wel een eerste hypothecaire zekerheid op het totaal van het pand, geregistreerd bij de notaris. M.a.w. Uw geld is zeer veilig belegd. E.e.a. Is dus eigenlijk een soort van crowdfunding, en u help ook nog eens een goed doel. Het bedrijf dat de lening aangaat, bespaart zich een duur zakelijk krediet, en heeft daardoor de mogelijkheid tot het betalen van een hoge rente van 3% aan de deelnemers.

Elk jaar op een vaste datum ontvangt u de verschuldigde rente en besproken aflossing op een rekening van uw keuze. De standaard aflossingstermijn is gesteld op 10 jaar. In noodgevallen is het mogelijk om aflossing eerder te doen. Ook deze mogelijkheid wordt uiteraard contractueel vastgelegd.

Nog even de voordelen op een rijtje:

– Uw inleg wordt veilig belegd in vastgoed en u steunt een goed doel,
– Uw inleg wordt gegarandeerd door een bedrijf met een uitstekende balanspositie (beter dan uw huidige bank),
– U krijgt een eerste hypothecaire inschrijving met een ruime dekking,
– U ontvangt een vaste, van te voren afgesproken rente op van te voren afgesproken data,
– Uw inleg wordt in maximaal 10 jaar afgelost of naar keuze afgelost aan het einde van de looptijd,
– In noodgevallen zijn eerdere aflossingen mogelijk,
– Afspraken worden contractueel en via notaris vastgelegd,
– Het gehele traject is persoonlijk, dus vertrouwd.

Wilt u meer weten over deze vorm van garantie deelnemen? Klik dan op deze link en vul uw gegevens in. U krijgt dan onze informatie brochure per kerende post toegestuurd. Hierin staan ook de contactgegevens zodat u indien gewenst contact op kunt nemen.