back in september

back in septemberJuist nu de maand mei is afgesloten kan, geheel in lijn met bestaande vooroordelen daaromtrent gesteld worden dat het technische beeld van de markten, sterk aan het verslechteren is. Het tradionele advies… back in septemberJuist nu de maand mei is afgesloten kan, geheel in lijn met bestaande vooroordelen daaromtrent gesteld worden dat het technische beeld van de markten, sterk aan het verslechteren is. Het tradionele advies “sell in May” lijkt technisch bezien adequaat. De minder florissante stemming op de aandelenbeurzen komt tot uiting in hierna volgende grafieken van een brede index zoals de S&P 500.

Het lange termijn beeld zoals dat naar voren komt uit de weekgrafiek maakt duidelijk dat er zeer waarschijnlijk nog steeds sprake is van een bearmarkt. Indien er geen hogere top dan T2 volgt dan moet geconcludeerd worden dat niet alleen de opgaande trend tussen de blauwe lijnen is gebroken maar ook dat binnen een groter patroon een nieuwe beweging omlaag kan worden ingezet. De onder de koersgrafiek geprojecteerde MACD geeft eveneens (zie de rode pijlen) een ondubbelzinnig signaal.

GRAFIEK !

In de daggrafiek is goed zichtbaar dat zich mogelijkerwijs een hoofdschouderformatie aan het vormen is. De rechterschouder is nog niet voltooid, dat kan nog enige tijd kosten. Indien die schouder zich gaat vormen dan lijkt een scheve formatie waarbij de rechterschouder lager komt te liggen dan de linker (S1), mede gezien het verloop van de MACD, het meest waarschijnlijk.

Grafiek 2

De uurgrafiek biedt evenmin veel aanknopingspunten voor een optimistische beschouwing. Een zich vormende oplopende wigformatie is op 4 juni in neerwaartse richting doorbroken. Wat overblijft is de mogelijkheid van een wat minder steile formatie. Ook een directe hervatting van de neerwaartse beweging mag niet worden uitgesloten.

Grafiek 3

In de werkelijke wereld blijven de Amerikaanse “rating agencies” met grote zorgvuldigheid ongelegen momenten kiezen om de kredietwaardigheid van Zuid-Europese Eurolanden af te waarderen. De nervositeit op de markten wordt daardoor zeker niet minder. Een nu naar buiten komende Hongaarse statistische fraude wakkert, ondanks het feit dat Hongarije geen Euroland is, de onrust verder aan. De gevolgen daarvan voor de obligatiemarkten zijn evident. Dat aandelenmarkten hierin vroeger of later volgen is onvermijdelijk.

Ernstig is bovendien de forse stijging stijging van London Interbank Offered Rate (LIBOR) gedurende de afgelopen week. Ook de Europese variant, de EURIBOR, moest eraan geloven. Zelfs de Swapspread in de VS schiet de laatste weken, ondanks de sterkere dollar, omhoog. Dat alles duidt niet op veel vertrouwen in de economische “fundamentals”. Ook verzekeringen tegen risico’s van niet aflossen van obligaties (Credit default Swaps) worden in razend tempo duurder. Bij vorige gelegenheden (2007) waren dit soort verschijnselen betrouwbare voorboden van een wegvallend vertrouwen op de obligatiemarkten en van een naderende (banken)crisis.

De genoemde ontwikkelingen maken pijnlijk duidelijk dat de centrale banken de grip op de gebeurtenissen beginnen te verliezen. Als het bankwezen onderling veel hogere tarieven gaat doorberekenen dan de centrale bank aan banken in rekening brengt, dan is dat een duidelijk teken van onmacht van centrale banken.
Een niet onaanzienlijk aantal banken, waaronder grote Amerikaanse en Europese banken, kunnen de komende periode te maken krijgen met ernstige solvabiliteitsproblemen.

De claim van een herstel van de economie in de VS, wordt steeds opnieuw ontkracht door een groei van het aantal werklozen. Het bedrijfsleven aldaar creëert, zoveel is inmiddels duidelijk nog steeds geen banen. Het feit dat de groeiende groep van langdurig werklozen onzichtbaar wordt gemaakt door ze uit de officiële statistieken weg te laten doet niets af van die werkelijkheid.

Hoewel er vaak aandelen zijn te vinden die het, ondanks een negatief marktsentiment, goed genoeg doen om in de portefeuilles van Invest4you te worden opgenomen is wat extra liquiditeit in op dit moment zeker aanbevelenswaardig.

Mvrgr jan a

Invest4You Nv Vermogensbeheer

Heusden, 6 juni 2010

Deze Kanttekening is gepubliceerd zonder grafieken en/of andere afbeeldingen. Indien u de integrale kanttekening wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar info@invest4you.nl, onder vermelding van datum publicatie Kanttekening….