BEDRIJFSOBLIGATIES PRIJZEN WEL ERG ZWAAR WEER IN

De autoriteiten stellen momenteel alles en nog meer in het werk om de beurzen en het financiële systeem weer tot bedaren te brengen. En vooral om het bankwezen weer te laten doen waar het voor aangenomen… De autoriteiten stellen momenteel alles en nog meer in het werk om de beurzen en het financiële systeem weer tot bedaren te brengen. En vooral om het bankwezen weer te laten doen waar het voor aangenomen is, namelijk geld uitlenen aan hen die dat nodig hebben. Ondanks deze armada aan activiteiten van overheden en centrale banken komt de markt voor bedrijfsobligaties maar niet van zijn plaats.
De gemiddelde investment-grade obligatie – debiteuren van de hoogste kredietkwaliteit – rendeert dezer dagen maar liefst 4,95 % hoger dan een staatsobligatie met een vergelijkbare looptijd volgens rating bureau Moody´s. Een dergelijke quality spread hebben we niet meer gezien sinds – inderdaad – de beruchte Grote Depressie van de jaren 1932-1933.
En dan hebben we het nog over bedrijfsobligaties van de hoogste debiteurenklasse. De zogenaamde junk bonds – obligaties waarvan aflossing en rentebetaling iets minder gegarandeerd zijn – renderen niet minder dan 14 % (!) boven staatsleningen. Dat zijn 1400 basispunten. De laatste keer dat deze beleggingscategorie zo zwaar onderuit ging was tijdens de vorige bodem in de aandelenmarkt in 2002. Ter vergelijking, in juni 2007, toen de kredietcrisis nog erg mild was en vrijwel niemand zich er druk over maakte, bedroeg deze rente-opslag op staatsleningen slechts 2,5 %. Vlak voor het – inmiddels steeds weer aangehaalde – cruciale punt van het omvallen van Lehman Brothers bedroeg de rente-opslag in de markt nog 8,28 %. Met deze rentepercentages prijst de obligatiemarkt een ware golf aan faillissementen in te vergelijken met het beruchte jaar 1933. Wanneer u echter iets nuchterder bent en zich niet zo snel van de wijs laat brengen kun je de huidige markt ook met een andere bril bekijken. Namelijk een markt die bezaaid ligt met schitterende beleggingskansen. Daarvoor zijn uiteraard wel liquiditeiten noodzakelijk.
Het herstel van de kredietmarkt zal tijd in beslag gaan nemen. Daarvoor moet het gehele bankwezen geherkapitaliseerd worden en dient de gehele samenleving geschoond te worden van de jarenlang diepgewortelde schuldcultuur. Deleveraging is het gevleugelde modewoord. Banken dienen hun balansen weer te repareren. Daarvoor dient het eigen vermogen aangesterkt te worden en dat gaat altijd ten koste van de bestaande aandeelhouders. Het komt de schuldeiseres en obligatiehouders echter ten goede. Tot op heden zijn de houders van bedrijfsobligaties net zo hard geraakt als de aandeelhouders. Dat zal echter gaan veranderen. Wanneer het bankwezen weer kleur op het gezicht gaat krijgen zal de rente-opslag afnemen met enorme koerswinsten voor de obligatiehouders als gevolg. De grootste winsten zullen uiteraard de meest risicovolle leningen toevallen. Zelfs investmrent grade obligaties renderen nu al hoger dan het gemiddelde lange termijn rendement op aandelen van 9 %. Een herstel zal eerst gaan plaatsvinden in dit segment. Het segment is geprijsd voor een waar Armageddon. Laten we er van uitgaan dat het nog even duurt voor dat iets dergelijks over ons heen komt en dan biedt de huidige markt uitgelezen kansen.

Ondergetekende heeft zelf geen posities in bedrijfsobligaties.