Belasting een moreel contract of pure verspilling (Lodewijk Hof)