Beleggen opnieuw goedkoper geworden

{jcomments off}Beleggen opnieuw goedkoper gewordenBeursBulletin heeft voor het zevende successievelijke jaar een uitgebreid kwalitatief onderzoek gedaan naar Nederlandse aanbieders van online beleggingsdiensten. De belangrijkste conclusies van dit jaar: door de komst van twee nieuwe partijen die de concurrentie op prijs aangaan, is online beleggen opnieuw goedkoper geworden.

De specialisten doen het ook dit jaar…

Beleggen opnieuw goedkoper geworden BeursBulletin heeft voor het zevende successievelijke jaar een uitgebreid kwalitatief onderzoek gedaan naar Nederlandse aanbieders van online beleggingsdiensten. De belangrijkste conclusies van dit jaar: door de komst van twee nieuwe partijen die de concurrentie op prijs aangaan, is online beleggen opnieuw goedkoper geworden.

De specialisten doen het ook dit jaar opnieuw beter dan de grootbanken. Er zijn echter weinig productverbeteringen waar te nemen, uitgezonderd SNS, maar dat ging pas van start nadat dit onderzoek al was beëindigd. De grootbanken richten zich nog minder op de particuliere beleggers. Educatie komt in hoger aanzien te staan: de belegger neemt het heft steeds meer in eigen handen. Er is er nog steeds een groot prijsverschil tussen de aanbieders, voornamelijk veroorzaakt door de toeslagen bij het plaatsen van telefonische orders.
 
De prestaties van BinckBank zijn wederom over de gehele linie sterk, ondanks of juist dankzij toenemende concurrentie. Ook het nog steeds zeer grote onderscheid tussen de klantenservice van online broker BinckBank (zeer goed) enerzijds en de grootbanken (doorgaans zwaar onvoldoende) anderzijds, springt in het oog. In de maand augustus heeft een drietal grote verstoringen plaats gehad. Deze problemen vielen echter buiten de meetperiode, die dus geen invloed hadden op het resultaat wat betreft uptime.

Doel van het onderzoek is, in kaart te brengen hoe het gesteld is met de (online) effectendienstverlening van banken en brokers. Welke inspanningen willen de aanbieders verrichten op het gebied van klantenservice om de (potentiële) klanten goed te bedienen? Van welke concrete diensten (website, handelsplatform, opleiding, helpdesk et cetera) kan de particuliere belegger gebruik maken? En uiteraard welk prijskaartje is daaraan verbonden?

De uitkomst van het onderzoek levert de volgende ranglijst op:
1)   BinckBank (9,1)
2)   Todays Brokers (7,9)
3) Alex Vermogensbank (7,8)
4) ABN Amro (7,5)
5) Lynx (7,4)
6) TradersOnly (7,3)
7) Mijnbroker (7,2)
8) SNS (7,0)
9) ING (6,6)
10) Rabobank (6,4)
 
BinckBank verstevigt nummer 1-positie
BinckBank is dit jaar opnieuw de winnaar van het Nederlands Brokeronderzoek. Niet alleen bekleedt BinckBank de eerste plaats, maar Binck heeft de voorsprong op de concurrentie verder uitgebouwd. BinckBank vergrootte het verschil ten opzichte van de nieuwe nummer twee Todays Brokers tot 1,2. Terwijl BinckBank de score consolideerde ten opzichte van vorig jaar met een eindijfer 9,1 verslechterde de score van de vorige nummer twee, Alex Vermogensbank, van 8,2 naar 7,8.

Ten aanzien van de prijs per order weet BinckBank zich ook dit jaar positief te onderscheiden van veel aanbieders. Prijsvechters als Todays Brokers, Lynx, Mijnbroker en TradersOnly winnen het qua transactiekosten van BinckBank, maar BinckBank maakt dit meer dan goed op de overige onderzochte onderdelen. De ontwikkeling van TOM, die inmiddels 4-5% van het volume van Euronext voor haar rekening neemt, is daarbij tevens een interessante ontwikkeling. Hierdoor hebben klanten de mogelijkheid tegen betere prijzen te kunnen handelen, wat natuurlijk ook een financieel voordeel biedt.

BinckBank heeft op het gebied van klantenservice een naam hoog te houden. Ondanks dat BinckBank aanzienlijk gegroeid is, staat de klant nog steeds op de eerste plaats. Een goede klantenservice en klantgerichtheid zitten in het DNA van Binck.

Voor de mobiele belegger is een mobiele straat ingericht waar gebruikers van een iPad, iPhone Android of andere smartphones zich kunnen uitleven. Aangezien het aantal orders dat mobiel wordt geplaatst per maand verdubbelt, is dit een belangrijke ontwikkeling.

De lancering van de nieuwe website van Binck heeft de nodige voeten in aarde gehad, maar deze was noodzakelijk om een goede basis te vormen voor toekomstige ontwikkelingen. Een belangrijk voordeel is dat met de nieuwe Binckrekening nu sneller, eenvoudiger en goedkoper (zeker bij bedragen boven euro; 50.000) geld kan worden overgemaakt dan bij Interactive Brokers.

Door de kinderziektes bij de lancering van de nieuwe website werd opnieuw bevestigd dat klantgerichtheid hoog in het vaandel staat. Schades werden zonder problemen vergoed, waar dat bij andere partijen dit op veel weerstand en tot veel schade leidt. Bij Nederlandse partijen bestaat tevens de mogelijkheid om in het geval van een dispuut dit voor te leggen bij Kifid. Klanten van Interactive Brokers worden in dat geval verwezen naar buitenlandse bemiddelaars/ klachteninstituten.

Minder ervaren beleggers kunnen via Binck vrij eenvoudig de weg vinden op de website. De laagdrempeligheid gaat zeker niet ten koste van het aanbod op de website: diepgaande, actuele informatie en (gratis) realtime streaming koersen. Het vorig jaar gelanceerde handelsplatform Binck ProTrader kan voor de belegger een waardevolle tool zijn. Middels dit geavanceerde gratis handelsplatform heeft een belegger via BinckBank een zeer uitgebreid analysepakket in handen waarmee razendsnel orders kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast is het voortraject zeer klantvriendelijk gezien de zeer hoge snelheid waarmee een rekening, zonder ingewikkelde procedures, kan worden geopend. Eveneens positief is de snelheid en accuraatheid waarmee de klantenservice reageert op vragen van klanten en potentiële klanten. Met het behalen van het eindcijfer 9,1 verdient BinckBank wederom de eerste plaats.

Todays Brokers bezet dit jaar de tweede plaats. Het eindcijfer steeg van 7,8 naar 7,9. Op het onderdeel prijs per order is Todays Brokers grosso modo heer en meester en laat, vooral dankzij de lagere transactiekosten voor opties, mede-discount brokers Lynx en TradersOnly de hielen zien.

Een prijzenslag is geen garantie voor een hogere einduitslag, want daarvoor is veel meer nodig. De prestaties van de prijsvechters op het onderdeel gebruiksvriendelijkheid, klantenservice en handelsmogelijkheden zijn evenals de voorgaande jaren minder indrukwekkend. Deze factoren hebben een negatief effect op de eindscore. Todays Brokers maakt, evenals Lynx en nieuwkomer TradersOnly, gebruik van handelsplatform Trader Work Station (TWS) van Interactive Brokers (IB).

BeursBulletin acht het voor de gemiddelde particuliere belegger een (te) grote opgave om wegwijs te worden in dit complexe en moeilijk toegankelijke systeem. Wel is Todays momenteel bezig om het handelsplatform aan te passen en hiervoor nodigt zij beleggers uit om dit te helpen ontwikkelen. Dit is weliswaar een goede ontwikkeling, maar in de periode van dit onderzoek kan het resultaat nog niet worden beoordeeld.

Mijnbroker verrassend zevende
Mijnbroker is als nieuwkomer als zevende geëindigd met als eindcijfer een 7,2. Zij hebben ook een eigen handelsplatform ontwikkeld en putten hun meerwaarde uit hun lage optietarief, wat net onder Todays Brokers ligt op euro; 1,70. Mijnbroker legt het evenwel af tegen Todays, Lynx en TradersOnly voor wat betreft aandelentarieven.

Wat de klantenservice betreft, die is op zich goed, want ervaren mensen als de oud-directeur van Todays Brokers, Eric de Bats, hebben dit opgezet. Een groot nadeel is wel dat er samengewerkt moet worden met Kas Bank, die er zeer ouderwetse regels en procedures op na houdt.

Een ander nadeel is dat er nog niet in Amerika, nota bene de grootste markt van de wereld, gehandeld kan worden en dat je niet short kunt gaan, wat voor een dergelijke professionele broker eigenlijk niet kan. Het grootste bezwaar is echter het platform, dat vrij complex en onoverzichtelijk is. Weliswaar is er veel mogelijk, maar vergelijkbaar met TWS, moet je wel aardig technisch onderlegd zijn om hier uit te komen.

Grootbanken stellen klanten nog altijd niet centraal
ABN Amro scoort dit jaar een 7,5 wat gelijk is aan vorig jaar en eindigt daarmee net onder Alex en boven Lynx en TradersOnly. Daarmee bezet ABN Amro een vierde plaats. ABN Amro onderscheidt zich positief ten opzichte van andere grootbanken op het gebied van handelsmogelijkheden.

Niet alleen heeft de belegger veel keus, hoewel futures in het assortiment ontbreken, tevens biedt ABN Amro het gratis handelsplatform TradeBox. Desalniettemin is het echter nog steeds bedroevend slecht gesteld met de klantenservice. Wat dat betreft heeft ABN Amro schijnbaar geen enkele lering getrokken uit onze voorgaande brokeronderzoeken. ABN Amro scoorde op dit onderdeel middels een 3,8, vergelijkbaar met ING Bank, maar wel beduidend beter dan SNS Bank, die een 2,5 kreeg.

Rabobank bracht het qua klantenservice er nog het minst slecht van af middels een cijfer van 4,6. Deze magere cijfers illustreren de slechte prestaties van grootbanken ten aanzien van klantenservice versus de service van BinckBank die een score behaalde van 9,6. De (totaal)cijfers betreffende de staart van de ranglijst: SNS Bank (7,0), ING (6,6) en Rabobank (6,4).

Concluderend kunnen we stellen dat BinckBank als overtuigende winnaar uit de bus is gekomen. Helaas zijn de tarieven niet verder verlaagd, maar is er meer prijsconcurrentie gekomen door TradersOnly en (de optietarieven van) Mijnbroker. Er zijn dit jaar geen grote wijzigingen in de uitkomsten bij veel partijen.

Alleen bij Alex Vermogensbank moeten wij constateren dat er sprake is van achteruitgang: niet alleen is de afstand van Alex Vermogensbank door de ongewijzigde tarieven op het gemiddelde van de markt toegenomen, maar ook de klantenservice liet dit jaar flinke steken vallen. Daarnaast heeft de Alex Academy gezichten als Jim Tehupuring, Twan Voss en André Brouwers verloren. Hierbij dient aangetekend te worden dat ten opzichte van het voorgaande jaar er aanzienlijk meer beleggers hebben deelgenomen en dat de waardering voor de Academy is toegenomen.