België : Blauw bloed, rode diesel

Fabiola wordt 85 in juni. Tijd om haar ‘testament’ op te maken. De kinderloze koningin wil minstens een deel van haar fortuin naar haar neven en nichten laten vloeien. Daarvoor richtte ze de private stichting Fons Pereos op. Het komt erop neer dat Fabiola een aparte rechtsfiguur heeft gecreëerd en daarin haar vermogen heeft ondergebracht.‘Na haar dood hoeven haar erfgenamen geen successierechten te betalen, die tot zeventig procent oplopen.’ Laat ons duidelijk zijn een private stichting is een perfect wettelijk instrument en heeft niets te maken met het ‘ontduiken’ van belastingen zoals door sommige werd vermeld. De Belgische private stichting is in feite een antwoord op de Nederlandse variant (Stichting administratiekantoor) die al zeer lang bestaat.

Of de Angelsaksische trust structuur. Smalend wordt nu door Vlaamse separatisten gesteld, dat de van oorsprong Spaanse Doña Fabiola de Mora y Aragón haar Belgische inburgeringsbewijs heeft geleverd door de belastingen en successierechten te verschalken. Een nationale sport in België. Of nog: Blauw bloed tankt rode diesel. Op het kasteel van laken staat een “pompe défiscalisée”, waar alle leden van de koninklijke familie hunne bak mee volgooien. Allemaal goed en wel, maar heeft het koningshuis geen voorbeeldfunctie? Het Belgische koningshuis leeft van dotaties. Wat zijn dotaties? Een dotatie is eigenlijk een schenking. Koning Albert krijgt zo 11,5 miljoen, Koningin Fabiola 1,4 miljoen, prins Filip een klein miljoen, Astrid en Laurant 300.000€. Dit is belastinggeld van de Belgen dat belastingvrij “geschonken” wordt aan het koningshuis. Toegegeven: per inwoner kost het koningshuis ons ‘amper’ 3 euro per jaar. Alles samen is dat echter een bedrag van meer dan 30 miljoen euro Sinds de dood van Koning Boudewijn, heeft konigin Fabiola zo al in totaal 27 miljoen dotatie gekregen en 15 miljoen erfenis van Boudewijn. Het gaat nu echter enkel over die 27 miljoen die “gekregen“ zijn van alle Belgen, en dewelke nu gaan verwateren naar Spanje. Want met die stichting gaat een groot deel naar haar Spaanse nichten en neven. Voorwaarde is wel dat ze ‘voortkomen uit een eerste katholiek huwelijk’. Wat volgens sommige commentatoren dan weer een puur wurgcontract is naar de volgende generaties. Er staan 4 grote punten in de akte van deze stichting.
– de familieleden van Fabiola bijstaan
– historische en culturele werken van het koningspaar promoten
– bijdragen leveren aan de Astrida Stichting van koning Boudewijn
– katholieke instellingen een duwtje in de rug geven.

Besluit: ik ben geen anti royalist, integendeel. Daar waar de houdbaarheidsdatum van een minister maar hoogstens 4 jaar is, kan een koning of koningin achter de schermen zijn opgebouwde relatienetwerk gebruiken om een en ander in de juiste richting te sturen. Dat koningin Fabiola gebruik maakt van de wetgeving om successierechten te vermijden is haar goed recht. Ook het uwe. Dat het nu gaat over geld dat eigenlijk geschonken is door de Belgen en verdwijnt naar Spaanse neven en nichten is echter een ethisch probleem, geen fiscaal. Als er 75% successiebelasting wordt geheven, of zoals in Frankrijk 75% op inkomen boven 1 miljoen, is het normaal dat zelfs koninginnen  fiscale spitstechnologie gebruiken om dit te omzeilen en om zelfs te regeren over het graf heen. Sommige snelle Belgen gaan nu geen loon meer vragen maar een belastingvrije dotatie.