Beurs gevangen in een web van bluf en manipulaties (Jan van Gemeren)

We leven in uitzonderlijke economische tijden waarin de Fed manipuleert, de ECB bluft en de BOJ gokt. Bovenop dit permitteren de banken zich na eerder de rentemarkten te manipuleren nu ook de valutamarkten naar hun hand te zetten. Over de malversaties van de Fed, ECB en BOJ verwijs ik naar eerdere columns zoals Japandemonium en Draghi teruggefloten.

De afgelopen week werd vooral duidelijk dat de banken nog steeds de markten manipuleren. Enige maanden geleden hadden we de Libor affaire waarbij onomstotelijk vast kwam te staan dat banken grootschalig de rentemarkten naar hun hand zetten en daar astronomische winsten mee boekten ten koste van de belegger. Er werden wat boetes uitgedeeld maar de rente manipulaties lijken gewoon door te gaan.

Hebzucht
Nu blijkt ook dat de valutamarkten niet ontkomen aan de hebzucht van de banken. Vreemd genoeg werd het onderzoek naar deze malversaties uitgevoerd door de banken zelf. Zij bepaalden wat onderzocht moest worden en bepaalden de hoogte van de boetes. Opnieuw werden er wat symbolische boetes opgelegd en werd de bonus van de handelaren beperkt tot maximaal 200% van het basissalaris. Vooral het laatste is een lachertje. Inmiddels worden namelijk de basissalarissen fors verhoogd en daarmee dus ook automatisch de bonussen. Doe je dat namelijk niet dan lopen de handelaren gewoon over naar een concurrent bank die wel deze creativiteit toepassen.

Bluf
Verbluffend vond ik ook een uitspraak van Geitner, de Amerikaanse oud minister van Financiën. Medio 2012 was de Euro crisis op haar hoogtepunt en hield Draghi zijn beroemde ‘whatever it takes’ speech. Geitner verklaarde recent dat hij indertijd toelichting vroeg aan Draghi hierover. Uit het antwoord van Draghi bleek dat hij totaal geen plan had om deze uitspraak te onderbouwen met andere woorden blufte. Sterker nog Draghi loog want de OMT (Outright Monetary Transactions) strategie waarna Draghi verwees is volgens de Europese wet illegaal. De ‘whatever it takes’ toespraak van Draghi had op dat moment wel effect want de Euro en de aandelen stegen maar waren dus wel gebaseerd op bluf en leugens. (bron: Financial Times)

Wat dat betreft is er dus weinig veranderd sinds medio 2012. De beleggers hangen nog steeds aan de lippen van de centrale banken en ieder sprankje hoop of gerucht op meer stimulaties, ongeacht of die onderbouwd is, zorgt voor stijgende aandelenkoersen. De financiële markten bengelen aan een dun draadje van vertrouwen gebaseerd op discutabele uitspraken van centrale banken. Inmiddels weet vrijwel iedereen dat de markten worden gemanipuleerd en gebalsemd door de Fed, ECB, BOJ en dat veel banken de boel bedonderen. Maar waarom slikt de gemiddelde burger dit als zoete koek of als een noodzakelijke bittere pil?

Slaaf van het systeem
Dat komt omdat we bijna allemaal afhankelijk zijn van het huidige monetaire systeem. In lang vervlogen tijden hadden we ruilhandel en goud om mee te betalen. In de 20e eeuw werd vooral contant geld gebruikt bij transacties maar de afgelopen decennia gaat vrijwel alles giraal; internet bankieren en creditcards. Dit alles om het ons makkelijker te maken aldus de banken. Wat ze er nooit bij hebben gezegd is dat we daardoor nu geheel afhankelijk zijn van het bancaire systeem. Geld cash opnemen bij de bank is al een probleem. Geld cash meenemen over de Europese grens, boven de 10.000 Euro, is illegaal. De banken doen er alles aan om uw geld onder hun controlesfeer te houden. Er wordt wel eens gezegd dat dood en belastingen de enige zekerheden in het leven zijn. Wel wat mij betreft vullen we die zekerheden aan met de macht van banken.

De overheid zorgt er ook voor dat we, naast de banken, afhankelijk zijn van de financiële markten. Ons pensioengeld is belegd in aandelen en obligaties. Het is dus belangrijk dat het huidige monetaire systeem in stand wordt gehouden en koersen blijven stijgen. De burger is geheel afhankelijk van de overheid en banken. De meeste burgers beseffen dat deze hun in de greep hebben en accepteren daarom maar weemoedig alle malversaties. Het liefst zouden ze daders van misbruik voor de rechter sleuren. Maar stel je voor dat daardoor mijn bank failliet gaat welk effect zal dat hebben op mijn spaargeld en pensioen? We nemen de verstikkende invloed van de overheid en banken blijkbaar voor lief omdat we collectief angst hebben voor de onzekerheid van verandering.

Inmiddels drijft de wereld op schulden. Schulden die zo torenhoog zijn dat ze nooit terugbetaald kunnen worden en als een tsunami de economie verzwelgt. De ‘hoeders’ van onze kapitalistisch systeem zijn stuurloos maar blijven roepen dat alles goed komt. De huidige economie is te vergelijken met een oude rubberen boot met gaten die continue wordt opgepompt met vers geprinte Dollars, Euro’s en Yens. Als deze injecties haperen, loopt de rubberen boot leeg en is deflatie een feit. De grafiek hieronder geeft duidelijk aan hoe ver economische bluf en economische realiteit van elkaar verwijderd zijn.

Wilt u abonnee worden dan hebben we nu tijdelijk een heel aantrekkelijke aanbieding voor u. Een abonnement op Brains & Analysis tot 1 januari 2015 kost maar 49 euro. Klik hier
Wilt u WaveRider uitproberen? Een abonnement op WaveRider tot 1 januari 2015 kost maar 37 euro.
Hiernaast krijgt u met deze aanbieding ook toegang tot alle analyses van de afgelopen drie maanden.