Boeing 787 Dreamliner vat wederom vlam. Is dit aandeel nog wel veilig?