Bonds, bonds, coroporate bonds

Nog steeds is de aandelenmarkt geprijsd voor een stevige recessie terwijl de markt voor bedrijfsobligaties een zware depressie verdisconteert. Investment grade bedrijfsobligaties – obligaties van debiteuren… Nog steeds is de aandelenmarkt geprijsd voor een stevige recessie terwijl de markt voor bedrijfsobligaties een zware depressie verdisconteert. Investment grade bedrijfsobligaties – obligaties van debiteuren met de hoogste kwaliteit – bieden een rendement vergelijkbaar aan wat junk bonds nog voor het uitbreken van de kredietcrisis boden. Daarmee zijn bedrijfsobligaties momenteel interessanter als belegging dan bijvoorbeeld aandelen.
Sinds de aandelenmarkt in november zijn – voorlopige ? – bodem heeft gezet zijn de bedrijfsobligaties met 10,5 % gestegen terwijl bijvoorbeeld de Standard & Poor 500 in dezelfde periode met ruim 8 % opliep. In november rendeerden investment grade obligaties nog 9,25 % maar inmiddels is dat reeds gedaald tot 8 %. Daarmee daalde de rente op deze obligaties in lijn met de rente op staatsleningen zodat de historisch zeer grote rente-spread nog immer door beleggers geïncasseerd kan worden. De rente-opslag is nog steeds van het niveau van die uit de jaren ’30, de jaren van de Grote Depressie.
In tegenstelling tot de jaren ’30 stellen de financiële autoriteiten nu echter alles in het werk om het economisch tij te doen keren. Zo heeft de Federal Reserve Board zijn balanstotaal tot ongekende proporties opgepompt. Historisch ongekende steunmaatregelen van ontzagwekkende omvang doen ons dagelijks duizelen. Hoewel het gevaar voor inflatie als gevolg van het op volle toeren laten draaien van de bankbiljettenpers alom wordt onderkend lijken de maatregelen te werken. Ondanks de avalanche van slecht nieuws van de afgelopen weken is LIBOR – de driemaands rente – gedaald van 4,8 % op het hoogtepunt van de crisis naar 1,47 % nu. Ook de vaak genoemde TED-spread – het verschil tussen 3 maands staatsobligaties en LIBOR – is inmiddels gehalveerd sinds oktober. De rente-opslag op bedrijfsobligaties daalt en prijst daarmee op zijn minst minder onrust voor de komende tijd in.
Een rendement van 8 % op investment grade bedrijfsobligaties is een hoger rendement dan op aandelen met een vergelijkbaar laag risico gerealiseerd kan worden. Volgens Merrill Lynch (tegenwoordig Bank of America) zullen investment grade bedrijfsobligaties als eersten herstellen. In een later stadium volgen de high yield obligaties en tenslotte zullen ook de aandelen weer aan de beurt komen. Investment grade bedrijfsobligaties lijken gezien de huidige marktomstandigheden de beste risico/rendements-verhouding van alle asset classes te bieden. Voor particuliere beleggers is een zeer gediversifieerde portefeuille met veel verschillende leningen wel aan te bevelen. Dat kan het beste worden gerealiseerd via één of meerdere beleggingsfondsen of via trackers.

nvt