China en Europa op voet van oorlog om zonne-energie

Ongeveer een jaar geleden startte de Europese Commissie op verzoek van E.U. Prosun, een belangengroep van Europese fabrikanten van zonnepanelen, een onderzoek naar mogelijke dumppraktijken op de Europese markt door Chinese fabrikanten.
Op 5 juni jl. maakte de commissie de resultaten bekend van het onderzoek. Een van de uitkomsten was, dat Europa met ingang van 6 juni hoge strafheffingen zou gaan opleggen aan Chinese importen. Die tarieven variëren van 37,3% tot wel 67,9%. Afhankelijk van de Chinese reactie zouden deze extra importheffingen een tijdsduur hebben van 6 maanden tot vijf jaar. Om de diplomatieke deur op een kier te houden en als bewijs van Europese goede wil zouden er tot 6 augustus van dit jaar voorlopige heffingen komen van 11,8%.

 

Dominantie
De acties van de Europese Commissie zijn een reactie op de opmars van Chinese producenten van zonnepanelen en zonnecellen op de Europese markt. De Chinezen hebben op sommige onderdelen van de markt voor zonne-energie wel 80% van de markt in handen.
Nog niet zo lang geleden werd deze markt gedomineerd door Duitsland, maar van die dominantie is niet veel meer over.
De resultaten van de machtswisseling mogen er zijn. Alleen al in 2010 vroegen meer dan twee dozijn Europese producenten surseance van betaling aan. Veel andere producenten zijn uitgeweken naar derde landen om te overleven.

Overleven
Het is niet overdreven om te stellen, dat de Europese zonne-industrie aan een overlevingsstrijd begonnen is. En de Europese Commissie onderschrijft dat met zoveel woorden. Volgens haar dreigen nog eens 25.000 productiebanen te verdwijnen als er niet ingegrepen wordt. Tussen haakjes, de Europese markt voor zonne-energie is de grootste ter wereld. In 2011 beliepen de importen uit China een bedrag van € 21 miljard.
Maar ook voor China staat er veel op het spel. Het land beschouwt de zonne-industrie als cruciaal voor de toekomst van het land. Het is daarmee een speerpunt in het economisch beleid. Maar tegelijkertijd heeft het land een enorme overcapaciteit opgebouwd en moet het wel exporteren om te overleven. Nog niet zolang geleden ging een van de grootste producenten van het land, Suntech Powers, roemloos failliet.
 
Reactie
In een reactie op de Europese strafheffingen besloot Beijing een onderzoek in te stellen naar mogelijke onregelmatigheden bij de import van Europese wijnen. China is bijvoorbeeld ‘s-werelds grootste importeur van Franse Bordeauxwijnen. In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek wordt ook de Europese wijn belast met importheffingen. Dat heeft meer het karakter van pesten, maar de reacties van de Chinese industrie zijn veelzeggender. Bedrijven als Yingli Green Energy, Trina Solar en JinkoSolar treffen voorbereidingen om een deel van hun productiecapaciteit over te hevelen naar het buitenland. Jinko is voornemens in Portugal productiefaciliteiten te openen om zo de Europese maatregelen te omzeilen. De Chinezen weten zich overigens in hun verzet tegen de strafheffingen gesteund door Europese consumentenorganisaties, projectontwikkelaars en installateurs. Die vrezen voor forse prijsverhogingen en een inzakkende vraag!

Soep
Het ziet er echter naar uit, dat de soep niet zo heet gegeten wordt als opgediend. Op aandringen van vooral Mevrouw Merkel waren al voorlopige sancties tot 6 augustus ingevoerd. Dat gaf en geeft beide partijen de gelegenheid een compromis uit te werken. Inmiddels zijn er in Beijing gesprekken op het hoogste niveau gestart tussen Gao Hucheng, de minister van handel en zijn Europese tegenvoeter, commissaris Karel de Gucht. Een goede uitkomst is niet alleen voor de Chinese en Europese zonne-industrie van belang. De Europese Unie is de belangrijkste handelspartner voor China. Op hun beurt zijn de Chinezen voor de EU na de VS de belangrijkste handelspartner. In 2012 exporteerde China voor een bedrag van € 290 miljard naar Europa en importeerden ze voor een bedrag van € 144 miljard. Dat betekent, dat er nog op veel terreinen zich botsingen kunnen voordoen.

Trendzoeker
De wereld van vandaag wordt steeds gecompliceerder. Het wordt voor de doorsnee burger steeds moeilijker om ontwikkelingen en trends te duiden. Wij ziet het als een van onze taken onze cliënten te helpen om de wereld te blijven begrijpen. Schrijf hier in op onze gratis nieuwsbrief. www.trendzoeker.nl