China moet Europese automobielindustrie redden

Volkswagen AG verkocht onlangs zijn 30 miljoenste VW Golf. Maar de Europese auto industrie zit in zwaar weer. De Europese auto industrie, en met name de Duitse aanbieders, moeten het voornamelijk van de Chinese markt hebben.

De verliezers zijn vooral de Franse en Italiaanse autofabrikanten Fiat, Renault, PSA Peugeot. Er zijn echter ook wimnaars, namelijk Jaguar (Tata Motors Ltd) en Porsche AG.

Het gaat al sinds jaar en dag slecht met de verkoop van auto’s in Europa. Eigenlijk laten verkopen al een dalende trend zien sinds het begin van de crisis in 2008. Maar in april van dit jaar leek een kentering in te zetten. Voor het eerste sinds september 2011. De verkopen stegen in die maand met 1,7% ten opzichte van een jaar eerder en kwamen uit op 1.04 miljoen auto’s. In die maand steeg ook het consumentenvertrouwen in Europa fors en gezinnen beoordeelden hun financiële situatie positiever.

Korte duur
Volgens een optimistische European Automobile Manufacturers Association (ACEA) waren de voorwaarden aanwezig voor een spoedige opleving van de sector. De vreugde heeft echter van korte duur mogen zijn. Uit de laatste cijfers van ACEA blijkt, dat in mei de verkopen naar het laagste niveau in 20 jaar zijn gezakt.

De cijfers wijzen op een daling van de verkopen in Europa met 5,9%. Het gaat hier om gemiddelden en dat betekent dat er uitkomsten naar boven en naar beneden zijn. In het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen met 11% en in Finland zelfs met 40%. De grootste teruggang was er te zien in Roemenie. Daar daalde de verkoop met maar liefst 47%. Nederland is een goede tweede met een daling van maar liefst 37%. Maar ook de verkopen in Duitsland moeten met een daling van 9,9% een behoorlijke veer laten! Als we de verkopen tot de eurozone beperken, dan is de daling met 9,1% veel forser dan de 5,9% voor heel Europa.

Verliezers
Als we naar de verkopen per merk gaan kijken, dan moeten we vaststellen dat alle Europese producenten hebben moeten inleveren. Er is een uitzondering en dat is Daimler. Dat bedrijf zag de afzet van het merk Mercedes met 2,8% stijgen. Concurrenten als Volkswagen en BMW zagen hun Europese verkopen met respectievelijk 2,8% en 7,2% dalen. De Franse en Italiaanse producenten moesten allen meer dan Renault -16,5% en PSA -14,5%

Waar verliezers zijn, horen ook winnaars te zijn en dat is ook nu het geval. De winnaars zijn de kleinere producenten uit Azië en met name Japan. Producenten als Nissan, Hyundai en Honda noteerden kleine plussen. Mazda noteerde een grote plus van maar liefst 29,8%. Dat is een inmiddels vertrouwd beeld. In crisistijden kiezen veel Europeanen voor de kleine en zuinige modellen uit Korea en Japan. Een merk als Mazda profiteert bovendien van de ongekende daling van de Yen sinds het begin van dit jaar. De waardedaling van de Yen ten opzichte van de euro was het grootst in de maand mei!

Toekomst
Het ziet er voor veel Europese producenten op de kortere termijn niet goed uit. Volgens Ferdinand Dudenhoeffer, directeur van the Center for Automotive Research van de universiteit van Duisburg kan het nog wel vijf jaar duren voordat de automarkt in Europa zich gaat herstellen. Dat is dan vooral te wijten aan de aanhoudende crisis in de perifere landen en Frankrijk. Dat is slecht nieuws voor de producenten aldaar, want zij produceren eerst en vooral voor de nationale markt. Hun productiekosten zijn bovendien traditioneel hoog en dat maakt hun kansen kleiner op de internationale exportmarkten!
Marktinsiders gaan er bovendien vanuit, dat de Europese markt structureel gaat krimpen van een hoogtepunt van 26,8 miljoen verkochte auto’s naar zo ongeveer 12 miljoen. Dat getal wordt voor het eerst verwacht in 2014. De vrees voor de structurele daling wordt vooral ingegeven door demografische veranderingen. Daarenboven verliest het hebben van een auto zeker in de steden snel aan status!

Uitweg
Verzin een list, zou heer Bommel onder dergelijke moeilijke omstandigheden Tom Poes hebben toegevoegd. En gelukkig, er is een uitweg voor de benarde Europeanen en dat land heet voor de korte termijn China. Dat land is sinds enkele jaren de grootste afzetmarkt voor auto’s. In 2012 kochten de Chinezen maar liefst 19,31 miljoen auto’s, ruim vier procent meer dan in 2011. Aan het einde van dit decennium kunnen er dat zelfs 30 miljoen zijn of nog meer. Het hangt ervan af of de economische groei op peil blijft. Ondanks die immense aantallen is de Chinese automarkt een vechtmarkt. Alle producenten ter wereld zijn op die markt aanwezig, waar ze moeten concurreren met enkele tientallen lokale producenten die vaak de steun van een politieke beschermheer genieten. Er blijft voor de meeste buitenlanders vaak niets anders over dan met een Chinese concurrent te gaan samenwerken. Dat ze dan hun technologie moeten delen, nemen ze vaak maar op de koop toe.

Luxe
Er is een segment waar van binnenlandse concurrentie nog geen sprake is en dat is het luxe segment met prijzen tot $ 190.000 en een afzet van 1,25 miljoen auto’s in 2012. Het is niet alleen het snelst groeiende segment, maar ook het meest winstgevende! China telt tenminste 2,8 miljoen miljonairs en zeker 64.000 superrijken. De eerste groep heeft gemiddeld 3 auto’s en de tweede heeft er gemiddeld vier.
In dit segment maken vooral de Europeanen of liever gezegd de Duitsers de dienst uit. Volgens McKinsey hebben ze ongeveer 80% van de markt in handen. Dat hoge percentage is niet alleen reden voor voldoening, maar ook voor zorgen. Het betekent dat de Duitsers onder een Chinees vergrootglas zijn komen te liggen. Elke kleine fout wordt in de media uitvergroot en alle grote Duitse merken zijn afgelopen jaar onderwerp geweest van zeer kritische beschouwingen op Chinese televisie. Dat hier politiek een rol speelt, moge duidelijk zijn. Chinese producenten willen een groter deel van deze zeer lucratieve markt en dan kan roddel en achterklap op tv een machtig wapen zijn. De belangen zijn en blijven groot. Volkswagen wil in 2015 37% van zijn afzet op de Chinese markt behalen, BMW mikt op 24% en Daimler op 20%. Dan mogen er niet te vaak negatieve programma’s uitgezonden worden!

De Europese automobielindustrie is bezig te overleven. De Duitsers lijken wat dat betreft de beste kaarten te hebben. Zij hebben in alle belangrijke regio’s van de wereld een sterke positie, veel sterker dan bijvoorbeeld General Motors en Ford. De Amerikanen hebben feitelijk de markt voor de luxe auto in China gemist. Voor de Franse auto ziet de toekomst er somber uit. Die is nergens concurrerend.
Neem nu een abonnement op onze gratis nieuwsbrief! www.trendzoeker.nl